Robottien käyttö kiihtyy, mutta miten niiden käyttöä opitaan?

20.03.2019 / Ohjelmistorobotiikka

Miten ohjelmistorobottien käyttöä opitaan työssä? Miten uudet työvälineet omaksutaan osaksi työtä ja työyhteisön toimintatapoja? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän tutkimushankkeessa Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa, jossa Talpa on mukana yhdessä Monetran ja Saitan kanssa.

Lue lisää

Tulorekisterin käyttöönotto oven takana

05.12.2018 / Palkanlaskenta

Kansallinen tulorekisteri on mittava, koko Suomea koskettava muutos. Rekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa ja tarkoitus on, että sinne ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen kaikki kansalaisten saamat palkka- ja etuustiedot.

Lue lisää

Kuka näkee tiedot tulorekisteristä?

05.12.2018 / Palkanlaskenta

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin perustuu tulotietojärjestelmälakiin, joka tuli voimaan tammikuussa 2018. Laki määrittelee tarkasti myös sen, kuka tietoja tulorekisteriin ilmoittaa ja minkälaisia tietoja sieltä näkee.

Lue lisää

Kaupungin työntekijä ja tulorekisteri

05.12.2018 / Palkanlaskenta

Olemme koonneet lyhyen tallenteen, jossa kerrataan tärkeimmät asiat tulorekisteristä Helsingin kaupungin työntekijän näkökulmasta.

Lue lisää

Mitä kaupungin esimiehen on syytä tietää tulorekisteristä?

05.12.2018 / Palkanlaskenta

Tulorekisterin myötä tiedon ilmoittamisen sykli nopeutuu. Tiedon tuottaja eli tässä tapauksessa Talpa ilmoittaa tiedot maksukohtaisesti. Ilmoittamisaika on maksupäivä + 5 päivää.

Lue lisää

Matka- ja kilometrikorvaukset siirtyvät tulorekisteriin

05.12.2018 / Matkahallinta

Palkkatiedot siirtyvät palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin automaattisesti, sähköisen rajapinnan kautta. Samanlainen rajapinta on rakennettu myös matka- ja pienkulujärjestelmään, M2:een.

Lue lisää

Reskontran ulkopuoliset maksut

05.12.2018 / Ostolaskut

Helsingin kaupungilla erilaisten maksujen määrä on suuri. Osa maksetuista korvauksista on tulorekisteriin ilmoitettavia, osa ei. Selvitystyötä on Talpassa tehty ja tehdään yhdessä toimialojen kanssa. Myös ohjeistusta päivitetään.

Lue lisää

Talpa ilmoittaa tiedot tulorekisteriin

05.12.2018 / Palkanlaskenta

Jotta tulotieto on ajan tasalla, tulee palkkatiedot ilmoittaa tulorekisteriin. Helsingin kaupungilla ilmoittamisen tekee Talpa. Tämä on meille lakisääteinen velvoite.

Lue lisää

Usein kysyttyä tulorekisteristä

05.12.2018 / Palkanlaskenta

Verohallinto ja valtiovarainministeriö päivittävät usein kysyttyjä kysymyksiä netissä. Uusia kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan jatkuvasti lisää.

Lue lisää

Tulorekisteri oven takana - palkkatietojen ilmoittamissykli nopeutuu

22.11.2018 / Palkanlaskenta

Kansallinen, sähköinen tietokanta, tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Näin palkansaajalla on reaaliaikainen näkymä omiin tuloihinsa.

Lue lisää

Hammashoidon laskutuksen viiveet ohi

22.11.2018 / Laskutus

Hammashoidon laskutuksessa on ollut tietojärjestelmästä johtuvia viiveitä. Nyt ongelmat on saatu korjattua ja lähettämättä jääneet laskut ovat lähdössä portaittain. Marras-joulukuussa 2018 lähetettävät laskut laskut saattavat sisältää usean käynnin maksun.

Lue lisää

Syksyn Talpa-päivissä riitti vilskettä ja vilkasta keskustelua

22.11.2018 / Talpa

Konttori27:ssä on syksyn kuluessa järjestetty yhteensä viisi ja keväällä kahdeksan Talpa-päivää asiakastoimialojen ja liikelaitosten yhteistyökumppaneille. Palaute tilaisuuksista on ollut hyvää ja niitä jatketaan myös ensi vuonna. Tavoitteena on tehdä päivien suunnittelu tiiviissä yhteistyössä toimialojen talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää

Booky.fi Oy - perintäkululaskuja ei toistaiseksi käsitellä

22.11.2018 / Ostolaskut

Selvitys Booky.fi Oy:n lähettämien perintäkululaskujen sopimuksenmukaisuudesta on vielä kesken. Talpa pysäyttää edelleen Booky.fi Oy:n lähettämät perintäkululaskut eli niitä ei lähetetä edes kiertoon toimialalle.

Lue lisää

Uudessa verokortissa vain yksi tuloraja

22.11.2018 / Palkanlaskenta

Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan 1.2.2019. Sitä ei tarvitse toimittaa Talpaan, mikäli on työsuhteessa kaupungilla 31.12.2018. Verotustiedot siirtyvät verottajalta automaattisesti. Ensi vuoden verokortissa on vain yksi tuloraja, joten omia tulojaan on entistä tärkeämpää seurata.

Lue lisää

Tilinpäätöksen teko alkamassa

22.11.2018 / Arkisto

Tilinpäätös lähestyy kovaa vauhtia, samoin uusi vuosi 2019. Edellisten vuosien tapaan tilinpäätöksen luvut laaditaan taas nopealla aikataululla. Tämän vuoden tilinpäätösaikataulu ja ensi vuoden kuukausiaikataulut on nyt julkaistu Helmessä. Tilinpäätösinfo järjestetään controller-infon yhteydessä Talpassa perjantaina 14.12.

Lue lisää