Talpan sovellusasiantuntijat kouluttavat SAP-käyttäjiä

17.11.2017 / Henkilöstö

Talhan myynnin sovellusasiantuntijat kouluttavat Talpan SAP-käyttäjiä, niin uusia kuin kokeneempiakin, jos tarve ilmenee. Esimerkiksi lokakuun lopussa järjestettiin laskuttajille Kilotavussa koulutus, jossa käsiteltiin jäännöserien tarkistamista myyntireskontrassa. Sovellusasiantuntijat järjestävät myös maksullista koulutusta toimialoille ja liikelaitoksille.

Lue lisää

Jatkuvan asiakastyytyväisyyden mittaus seuraa asiakaspalvelun laatua

17.11.2017 / Asiakaspalvelu

Jatkuvan asiakastyytyväisyyden mittausta tehtiin ensin pilottina, mutta tavoite on kerätä tietoa Talpan asiakkaiden tyytyväisyydestä ja kokemuksista pitkin vuotta. Näin jatkuvan asiakaspalvelun mittaus ja seuranta täydentävät kerran vuodessa tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia myös kuntalaisilta tulevalla palautteella.

Lue lisää

Maksusitoumusasiakkaiden laskutusta yksinkertaistetaan

17.11.2017 / Laskutus

Taloushallinnossa aloitettiin sosiaali- ja terveystoimialan (Sote) kanssa elokuussa projekti, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa maksusitoumusasiakkaiden laskutusta. Lokakuun lopussa järjestettiin neljäs työpaja, jossa uusi toimintatapa todettiin toimivaksi.

Lue lisää

Esittelyssä asiakaspalvelun uusi tiimi

17.11.2017 / Asiakaspalvelu

Työmatkasetelit ja M2-matkahallinto muodostivat 1. kesäkuuta yhteisen tiimin eläkeneuvonnan, esimiesten HR-neuvonnan ja eRekry-neuvonnan kanssa, kun nämä toiminnot siirtyivät kaupunginkansliasta Talpaan. Tiimi tarjoaa Talpan asiakaspalveluna monipuolisesti palveluja pääosin Helsingin kaupungin työntekijöille. Tiimin tarjoamat palvelut laajenevat entisestään, kun myös palkanlaskennan neuvonta siirtyy Aspaan.

Lue lisää

Taloushallinnon koulutuksissa vahvistetaan osaamista

10.11.2017 / Talpa

Taloushallinnossa koulutetaan loka–marraskuussa. Koulutukset on tilattu BDO-asiantuntijayritykseltä ja niilden tavoitteena on tekemisen tasalaatuisuus. Yhtenäisellä tekemisellä saadaan parempaa palvelua asiakkaille.

Lue lisää

Palkkahallinto tilitoimistossa -koulutusohjelmasta varmuutta työhön

10.11.2017 / Henkilöstö

Palkka-asiantuntija Roosa Pusa valmistui Taloushallintoliiton TAL-PHT Palkkahallinto tilitoimistossa -koulutusohjelmasta elokuussa. Vuoden kestänyt koulutusohjelma oli erittäin hyödyllinen, sillä luennoitsijat olivat asiantuntevia ja aiheet monipuolisia. Koulutus antoi myös lisää varmuutta käytännön töihin. Roosa on ensimmäinen koulutusohjelman suorittanut talpalainen.

Lue lisää

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista

09.10.2017 / Palkanlaskenta

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019. Tulorekisterin myötä palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistuu, sillä työnantajat voivat tulevaisuudessa ilmoittaa palkkatiedot kerralla kaikille viranomaisille ja muille tietoja käyttäville tahoille.

Lue lisää

HR-neuvonnan puhelinpalveluaika kello 9-13

06.10.2017 / Asiakaspalvelu

Talpan keskitetty asiakaspalvelu laajeni, kun Talpaan siirtyi Kansliasta esimiesten HR-neuvonta, eRekry ja eläkeneuvonta. Nyt Talpan asiakaspalvelussa on kaksi tiimiä: Aspa Talous ja Aspa HR. HR-neuvonnan puhelinnumeroissa palvellaan arkisin kello 9-13. Laskutus- ja ostolaskuasioissa Talpan asiakaspalvelunumeroon 09 310 25300 voi soittaa arkisin kello 9-15. Sähköisen lomakkeen kautta voit kätevästi asioida Talpan kanssa kellonajasta riippumatta.

Lue lisää

Talpan strategiapäivässä laadittiin askelmerkit vuoteen 2021 asti

06.10.2017 / Talpa

Talpan johtoryhmä ja mukaan valitut kuusi talpalaista viettivät mielenkiintoisen ja tuloksekkaan strategiapäivän syyskuussa. Vilkkaan keskustelun ja ryhmätöiden ansiosta Talpalle laadittiin tiekartta seuraavaksi strategiakaudeksi. Tavoitekarttaa käsitellään seuraavaksi Talpan johtokunnan strategia-aamupäivässä 9.10.

Lue lisää

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna vieraili Talpassa

06.10.2017 / Talpa

Sami Sarvilinna vieraili Talpassa kansliapäällikkönä ensimmäistä kertaa. Hän tutustui Talpan tiloihin Konttori27:ssä ja vaihtoi Talpan toimitusjohtaja Tuija Kuivalaisen kanssa ajatuksia mm. Sote-uudistuksesta.

Lue lisää

Palmia Oy:n ateriaveloitus muuttui kesällä 2017

06.10.2017 / Ostolaskut

Palmia Oy:n ateriaveloitus muuttui kesäkuun alussa, eikä tilaustuotteita voi ostaa enää henkilöstökortilla. Samalla Palmia Oy siirtyi laskuttamaan Helsingin kaupunkia henkilöstön ruokailusta kokonaisuudessaan. Laskuja ollaan viemässä CM:ään, jolloin niiden käsittely helpottuu.

Lue lisää

Apotti-järjestelmähanke etenee aikataulussa

06.10.2017 / Tietojärjestelmä

Torstaina 21.9. Talpassa järjestettiin Apotti-hanketta koskeva tapaaminen. Tapaamisessa Apotin tilannekatsausta esitteli Helsinki Apotti -hankkeen hankepäällikkö Raija Viskari. Viskari toimii Apotti-hankkeen yhteyshenkilönä. Tilannekatsauksessa nousivat esiin myös tiedonkulun käytännöt.

Lue lisää

Ongelmanratkaisua nuorten toimintakeskus Hapessa

05.10.2017 / Asiakaspalvelu

Taloussihteerit Tuija Kalttonen ja Hannele Piiroinen kävivät nuorten toimintakeskus Hapessa. Laskutusvaiheessa oli tullut ilmi ongelma, jota he lähtivät selvittämään korttelin päähän. Samalla he pääsivät tutustumaan keskuksen toimintaan.

Lue lisää

Talpa mukana palvelukeskusten robotiikka-hankkeessa

05.10.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Talpa on mukana yhdessä viiden muun suomalaisen palvelukeskuksen kanssa PaRot eli palvelukeskuksille robotteja -kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia omassa työpaikassa ohjelmistorobotiikan avulla. Hanke alkoi Talpassa elokuussa ja sitä vetää RPA-asiantuntija Jarkko Siren.

Lue lisää

Robotti tuli taloon

03.10.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Talpassa on selvitetty ohjelmistorobotiikan (RPA, Robotic Process Automation) kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja robotisoitavaksi soveltuvia työtehtäviä jo vuodesta 2016 alkaen. Nyt Talpan RPA-asiantuntija Jarkko Siren kirjoittaa, miten robotiikka tulee näkymään Talpassa seuraavan vuoden aikana.

Lue lisää