Jarkko Siren on Talpan uusi RPA-asiantuntija

03.10.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Talpan uusi kasvo, Jarkko Siren, on aloittanut RPA-asiantuntijana elokuun 2017 alkupuolella. Konttorin tuore vahvistus on omalla maaperällään projektitiimeissä ja prosessin kehittämisen ääressä. Tutustu lähemmin Talpan robotiikan edistäjään.

Lue lisää

Elämää johtamisjärjestelmäuudistuksen jälkeen

14.06.2017 / Talpa

Odotettu päivämäärä 1.6. koitti ja Helsingin kaupunki on saanut uuden organisaatiorakenteen. Muutostyötä kuitenkin vielä riittää ja Talpassa käy tiivis kuhina kesän yli. Haastattelussa Talpan sisäisestä joja-projektista vastaava Anita Andsten kertoo, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Lue lisää

Talhan uusi osastopäällikkö Jussi Lind palasi juurilleen

14.06.2017 / Arkisto

Jussi Lind nimitettiin taloushallinnon palvelut -osaston uudeksi osastopäälliköksi 1.6.2017 alkaen. Jussi Lind on työskennellyt Helsingin kaupungilla vuodesta 1989 alkaen. Työuran alkuaikoina hän toimi kirjanpitopäällikkönä silloisessa Terveysvirastossa. ”Se oli aikaa ennen Talpaa eli jollain tavalla ympyrä ikään kuin sulkeutuu. Täällä tehdään niitä samoja asioita, mitä lähdin silloin alussa tekemään virastoon”, kuvailee Jussi Lind.

Lue lisää

Virtuaalisesta työvoimasta vipuvoimaa

14.06.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Talpassa robotiikka-projektia vetänyt Maria Vuontisvaara Most Digital Oy:stä piti talpalaisille kesäkuussa infot, joissa kuultiin kattava esitys automaation ja robotiikan hyödyntämisestä talous- ja palkkahallinnon prosesseissa. Talpassa tulokset ostolaskujen automatisoinnista ovat olleet erittäin lupaavia ja jatkoa on luvassa.

Lue lisää

Laskutus- ja perintäohje uusittu

14.06.2017 / Laskutus

Helsingin kaupungin laskutus- ja perintäohjetta on päivitetty ja se korvaa vanhan v. 2005 päivätyn ohjeen. 1.6.2017 voimaan tullut Helsingin kaupungin rahasaatavien laskutus- ja perintäohje on periaatteellinen yleisohje. Ohjeet sisältävät kaupungin saatavien laskutuksen ja perinnän pääperiaatteet, jotka soveltuvin osin koskevat myös kaupungin sisäistä laskutusta.

Lue lisää

Uusia talpalaisia

14.06.2017 / Henkilöstö

Talpan organisaatiota muutettiin 1.6. alkaen vastaamaan muuttuvaa asiakaskuntaa. Myös nimitykset ja sisäiset siirrot ovat tuoneet uusia kasvoja uusiin tehtäviin.

Lue lisää

Ota yhteyttä lomakkeella 24/7

14.06.2017 / Asiakaspalvelu

Kuntalaiset ja palkansaajat voivat asioida Talpan kanssa sähköisesti esimerkiksi laskuun tai maksusuoritukseen tai palkanlaskentaan tai palkkioihin liittyvissä asioissa. Lomakkeella lähetetty pyyntö tai kysymys ohjautuu Talpan asiakaspalveluun ja sieltä edelleen oikealle taholle.

Lue lisää

Suosi suosikkeja

14.06.2017 / Ostolaskut

Olethan huomannut, että Kosti-tilausten teko ja ostolaskujen tiliöinti helpottuvat huomattavasti, kun usein käytetyt tiliöintitunnisteet on lisätty omiin suosikkeihin? Näin tilejä, sisäisiä tilauksia, alv-koodeja yms. ei tarvitse joka kerta muistella tai etsiä, vaan oikean valitsee listalta yhdellä klikkauksella.

Lue lisää

Talpan robotti monessa mukana

12.06.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Välitilinpäätös tehdään tänä vuonna toukokuun lopun tilanteesta ja kuten aiempinakin vuosina talpalaisten päämäärä on saattaa se menestyksekkäästi päätökseen. Tänä vuonna välitinpäätöksen kanssa ahkeroi myös Talpa robotti. Robotti on valjastettu muistuttamaan ostolaskujen käsittelystä ja kertomaan johtamisjärjestelmän uudistuksesta aiheutuvista muutoksista.

Lue lisää

Johtamisjärjestelmän uudistus näkyi Talpa-päivän aiheissa ja keskustelussa

03.05.2017 / Talpa

Talpa-päivää vietettiin jo seitsemännen kerran. Talous- ja palkkahallinnon yhteyshenkilöitä kerääntyi Talpaan jälleen ilahduttava määrä ja keskustelu oli vilkasta. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että johtamisjärjestelmän uudistus värittää talous- ja palkkahallinnon toimintaa tänä vuonna.

Lue lisää

M2-matkanhallintajärjestelmää käytetään vastakin – korvaavaa järjestelmää ei oteta käyttöön

24.04.2017 / Arkisto

Kaupungin matka- ja pienkulujen hallinnassa käyttämä järjestelmä ei vaihdu uuteen. Korvaavaksi järjestelmäksi kaavailtu Reissu ei täytä kaupungin kilpailutuksessa esittämiä vaatimuksia ja viime vuonna aloitettu käyttöönottoprojekti on päättynyt. M2-järjestelmän käyttöä jatketaan normaalisti.

Lue lisää

Valmistautuminen johtamisjärjestelmän muutokseen

21.04.2017 / Arkisto

Talpan sisäisessä projektissa valmistaudutaan tulevaan johtamisjärjestelmän muutokseen Talpan vastuulla olevien tehtävien osalta. Talpa on keskeisessä roolissa muun muassa useiden tietojärjestelmien muutostyössä ja välitilinpäätöksessä.

Lue lisää

Työterveyden ja talpalaisten tapaamismäärät ylös, sairauspoissaolot alas

21.04.2017 / Henkilöstö

Talpassa herättiin viime vuonna yhä kasvaviin sairaspoissaololukemiin. Ratkaisua ja työkaluja lähdettiin etsimään yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) ja Työterveys Helsingin (TTH) kanssa. Konkreettinen, iso parannus nähtiin jo vuoden 2016 sairaslomien määrässä: ne vähenivät 5 prosentista 4,1 prosenttiin.

Lue lisää

Robotti analyysin alla

21.04.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Talpan robotti on aloittanut alkuvuodesta onnistuneesti työuransa ostolaskujen parissa. Nyt robotin potentiaalia Talpan muissa prosesseissa pohditaan analyysiprojektin avulla.

Lue lisää

Kaupungin palkka- ja palvelussuhdeasiat jatkossa yhdessä osoitteessa

21.04.2017 / Palkanlaskenta

Johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä kaikki Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitoksien palkka- ja palvelussuhdeasiat ovat keskitettyinä samaan osoitteeseen 1. kesäkuuta. Jatkossa ainoastaan pelastuslaitos hoitaa edelleen omat palvelussuhdeasiansa.

Lue lisää