Katre polkaistiin käyntiin

16.02.2017 / Palkanlaskenta

Katren eli kansallisen tulorekisterin kick off järjestettiin Verohallinnon tiloissa tammikuussa.2017. Katre on valtakunnallinen yhteistyöhanke, jonka päävetäjinä toimijat valtiovarainministeriö ja Verohallinto. Hankkeessa on mukana heidän lisäkseen poikkeuksellisen paljon muita toimijoita – Helsingin kaupunki mukaan lukien.

Lue lisää

Verkkolaskujen osuus vielä korkeammalle!

16.02.2017 / Ostolaskut

Talpassa vastaanotettiin vuonna 2016 yhteensä 789 637 ostolaskua. Laskuista 74,96 % eli 591 942 kpl saatiin sähköisesti verkkolaskuina. Prosenttiosuus ei ole huono, mutta se voisi olla vielä huomattavasti korkeampikin. Noita paperisina saapuneita laskuja kun oli kuitenkin lähes 200 000 kpl eli keskimäärin noin 800 kpl jokaisena työpäivänä!

Lue lisää

Menot ja tulot oikean kuukauden kirjanpitoon

16.02.2017 / Kirjanpito

Tulojen ja menojen kohdentaminen oikealle kalenterikuukaudelle on yhteinen haasteemme kevään 2017 aikana. Kun menot ja tulot on kirjattu mahdollisimman kattavasti juuri oikealle kuukaudelle, kirjanpito tarjoaa paremman perustan esimerkiksi talousarvion toteutumisennusteiden laatimiselle.

Lue lisää

Sisäiset erät haltuun kevään aikana

16.02.2017 / Arkisto

Virastojen ja liikelaitosten keskinäiset taloustapahtumat kuten myynnit, ostot, saamiset ja velat on toistaiseksi eliminoitu vain tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen yhteydessä. Vuonna 2017 eliminointi tullaan tekemään kuukausittain. Kyseessä on varsin iso ponnistus taloushallinnon palvelut -osaston henkilöstölle, joten tammi-huhtikuun aikana vielä hiomme uutta käytäntöä.

Lue lisää

Talpan robotti muistuttaa kiertoon jääneistä laskuista

16.02.2017 / Ohjelmistorobotiikka

Oletko saanut sähköpostia Talpa Kierronvalvonnalta? Lähettäjä olin minä, Talpassa Wall-e lempinimen saanut Talpa Robotti.

Lue lisää

Helsingin Satama Oy siirtyy uusiin palkka- ja taloushallinnon järjestelmiin

16.02.2017 / Talpa

Helsingin Sataman palvelut hoidetaan jatkossa Talpan Oy-tiimissä ja uusilla järjestelmillä. ”Sataman irrotus -projekti” on edennyt aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä. Projektissa on ollut mukana asiakkaan edustajia ja monia talpalaisia niin taloushallinnon palvelut -osastolta kuin Oy-tiimistäkin. Etenkin vuoden vaihteen aikataulutusta suunniteltiin tarkalle tasolle.

Lue lisää

Opintomatkoja osana projektityöskentelyä

16.02.2017 / Palkanlaskenta

HKL:n palkanlaskennan siirtäminen Talpaan on pysynyt hyvin aikataulussa. Tavoiteaikataulun mukaisesti palkat tulevat siirtymään 1.4.2017. Tätä varten talpalaiset palvelukoordinaattori Nina Koivurinne ja palkkasihteeri Kristiina Tuominen viettävät aikaa keväällä HKL:n pääkonttorilla viraston järjestelmiin ja käytäntöihin tutustuen.

Lue lisää

Talpan projektisyksyn 2016 satoa

20.12.2016 / Arkisto

Monet Talpan projekteista ovat nyt aikataulullisesti puolivälissä. Jo syksyn aikana alkaneet projektit ovat pääsääntöisesti edenneet suunnitellusti, mutta myös aikataulujen rukkaamista on jouduttu tekemään.

Lue lisää

Palkansaaja: verokorttia ei välttämättä tarvitse toimittaa Talpaan

20.12.2016 / Palkanlaskenta

Vuoden 2017 päätoimen verokorttia ei tarvitse toimittaa työnantajalle, jos työnantaja saa tiedot ennakonpidätyksen toimittamisesta suorasiirtona verohallinnosta. Tiedot siirtyvät suorasiirtona kaikilla niillä, joiden henkilötiedot ovat olleet palkanlaskentajärjestelmässä 31.12.2016.

Lue lisää

Talpan robotti aloittaa tehtävänsä

20.12.2016 / Ohjelmistorobotiikka

Vuoden alussa alkanut selvitys ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä toimintojen tehostamisessa on nyt saavuttanut tuotantokäytön aloittamisen vaiheen. Robotiikka ottaa ensiaskeleensa Talpassa joulunalusviikolla.

Lue lisää

Palkkioiden tärkeitä päivämääriä

20.12.2016 / Arkisto

Vuonna 2017 palkkioiden ensimmäinen maksupäivä on 20.1.2017. Kyseisen maksupäivän palkkioaineistojen tulee olla Talpassa viimeistään 5.1.2017.

Lue lisää

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista pohjaa palvelujen kehittämiselle

20.12.2016 / Asiakaspalvelu

Talpan vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskysely tehtiin loka-marraskuussa. Kyselyn tuotti tänä vuonna Innolink Research Oy. Kyselyä myös uudistettiin ja jakelua laajennettiin. Vastauksia saatiin yhteensä 582. Kokonaistyytyväisyys laski edellisvuodesta hieman, mutta oli edelleen hyvällä tasolla eli 3,7.

Lue lisää

Sähköisellä lomakkeella asioit Talpan kanssa silloin kun itse haluat

20.12.2016 / Asiakaspalvelu

Kuntalaiset ja palkansaajat voivat asioida Talpan kanssa sähköisesti esimerkiksi laskuun tai maksusuoritukseen tai palkanlaskentaan tai palkkioihin liittyvissä asioissa. Lomakkeella lähetetty pyyntö tai kysymys ohjautuu Talpan asiakaspalveluun ja sieltä edelleen oikealle taholle.

Lue lisää

Staran ja Rakennusviraston väkeä muuttaa Talpaan

20.12.2016 / Henkilöstö

Vuoden vaihtuminen tuo mukanaan muutoksia, kun Talpa pääsee toivottamaan tervetulleeksi uusia kollegoita kahdesta eri virastosta.

Lue lisää

Työpöytäharjoituksella simuloitiin kuvitteellinen väärinkäytös

20.12.2016 / Talpa

Joukko Talpan asiantuntijoita kokoontui joulukuun puolivälissä yhdessä kaupunginkanslian valmiusasiantuntijoiden kanssa pitämään työpöytäharjoituksen. Kuvitteellisessa tilanteessa Talpan asiakasviraston työntekijänä esiintynyt ”Sauli Köpare” oli tehnyt luvattomia hankintoja ja luonut pääkäyttäjätunnuksia.

Lue lisää