Prosessityöpajoissa noussut esille jo yli 70 kehittämiskohdetta

15.06.2016 / Talpa

Talpan ja asiakasvirastojen yhteistyön kehittämiseksi tarkoitetut prosessityötyöpajat ovat käynnistyneet. Työpajoissa paneudutaan yhteisten prosessien ongelmakohtiin ja ideoidaan yhdessä kehittämistoimet toimintamallien uudistamiseksi.

Lue lisää

Suoriteperusteisen kirjanpidon tärkeys kunnan kirjanpidossa

15.06.2016 / Kirjanpito

Kunnan toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman seuraamisessa noudatetaan periaatetta, jossa kyseessä olevalle kaudelle kuuluvat olennaiset tulot ja menot sisällytetään asianomaisen kuukauden kirjanpitoon; tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjausperusteesta käytetään nimitystä suoriteperusteinen kirjanpito. Suoriteperusteisuus perustuu Kirjanpitolain 3 luvun 4 pykälään, jonka mukaan tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitovelvollisen kannalta olennaiset kirjaukset tulee oikaista suoriteperusteiseksi.

Lue lisää

Talpalaiset päivittivät kirjanpito- ja tilinpäätösosaamistaan

15.06.2016 / Kirjanpito

Huhti-toukokuun vaihteessa miltei 70 talpalaista kokoontui neljänä kertana keskustelemaan, oppimaan ja kertaamaan kirjanpitosäännöksien uudistusten vaikutuksia kaupungin taloushallinnossa. Koulutuspäivinä käsiteltiin niin vuodenvaihteessa tulleita muutoksia kirjanpitolakiin kuin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta ja kannanottoja kuntien kirjanpidossa sovellettavaksi.

Lue lisää

Keväisiä terveisiä Talpasta!

29.04.2016 / Arkisto

Tässä uutiskirjeessä kerromme ajankohtaista asioista Talpassa ja lähestyvän kesän kunniaksi muistutamme jo lähestyvästä välitilinpäätöksestä. Vuosi alkoi uuden organisaation käytäntöön saattamisella. Osa palvelualueista pääsikin vuoteen 2016 nopeasti ja osalla siirtyminen tapahtui vasta maaliskuun lopussa johtuen Tilinpäätökseen liittyvistä tehtävistä.

Lue lisää

Kohti vuotta 2020

29.04.2016 / Talpa

Talpassa on tammikuusta alkaen koko talon voimin mietitty minkälainen on Talpa vuonna 2020 ja minkälaisin askelin kohti tavoitetta edetään. Esimiehet ja asiantuntijat ovat olleet koolla kolme kertaa, minkä lisäksi jokaisella osastolla on pidetty puolen päivän kehittämistilaisuus, jossa mukana on ollut koko osaston henkilökunta. Kaikkien kokoontumisten saldona on ollut hyvää tiimityötä, avointa keskustelua ja myös alkua Talpan strategisille tavoitteille matkalla kohti vuotta 2020.

Lue lisää

Yhteisissä prosessityöpajoissa etsitään pullonkauloja

29.04.2016 / Talpa

Talpan ja asiakkaidemme yhteistyön kehittämiseksi kutsumme kaikki asiakkaamme prosessityöpajoihin vuoden 2016 aikana. Prosessityöpajojen tarkoitus on löytää yhteisten prosessien parantamistarpeet ja kehittää niille yhdessä ratkaisumahdollisuudet sekä laatia näiden pohjalta toimeenpanosuunnitelma parannuksille. Tavoitteenamme on parantaa asiakastyytyväisyyttä ja yhteistyön tehokkuutta. Prosessien tehostuminen vaikuttaa myös Talpan hinnoitteluun.

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikka taloushallinnossa

29.04.2016 / Ohjelmistorobotiikka

Talpa teki keväällä 2016 esiselvityksen ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista Talpassa. Talpan prosesseja analysoitiin haastatteluiden perusteella sekä laadullisilla mittareilla että työmäärän mukaan. Prosessien analysoinnissa selvitettiin erityisesti onko prosessi robotisoitavissa ja kuinka paljon työtä robotisoinnin toteuttaminen edellyttää sekä kuinka suuri tuottavuusparannus voisi olla mahdollista saavuttaa.

Lue lisää

Asiakaspalvelussa ruuhkaa - virastoasiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan Talpan osastoille

29.04.2016 / Arkisto

Vuoden alussa toimintansa aloittaneessa asiakaspalvelussa on ruuhkaa. Jotta voimme palvella virastoasiakkaita sujuvasti ja nopeasti toivomme, että osa sähköposteista lähetetään suoraan palvelua tuottavalle osastolle tai tiimille.

Lue lisää

Rekisterit monessa mukana

29.04.2016 / Rekisterit

Rekisterit-tiimi toimii monen asian taustalla. Rekisterit vaikuttavat täsmäystileihin, reskontriin, kumppaneihin, arvonlisäverokoodeihin, tulotileihin, liiketoiminta-alueeseen, veroluokitukseen… Olemme siis näppeinemme monessa mukana!

Lue lisää

Prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat samalla palvelualueella

29.04.2016 / Tietojärjestelmä

Talpan organisaatiomuutoksen myötä prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat keskitettiin yhteen tiimiin, joka kuuluu Prosessit ja järjestelmät -palvelualueeseen. Kehittämispäällikkö Tomi Liimatainen: ”Aiomme ottaa järjestelmistä kaiken tehon irti hyödyntäen niiden käyttämättömiä toimintoja – ja niitä vielä lisää kehittäen. Suunnittelua teemme tiiviissä yhteistyössä Talpan osastojen, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa."

Lue lisää

Kolmen vuoden TOS-urakka päätökseen

29.04.2016 / Talpa

Talpan uusi tiedonohjaussuunnitelma eli TOS näki päivänvalon ensimmäistä kertaa kevättalvella 2013, jolloin Talpan johtoryhmälle esiteltiin suunnitelma Talpan TOS-projektin toteutuksesta. Mittavan projektin käynnisti etenkin muutostarve, jotka suuret, kaupunkitasoiset järjestelmähankkeet kuten Ahjo ja Laske aiheuttivat muutostarve Talpan asiakirjallisten tietojen käsittelyyn ja säilytykseen. Samalla Talpan TOS päätettiin päivittää kaupunginarkiston suosituksesta kansallisen sähköisen säilytyksen eli Sähke2 -normin vaatimukset täyttäväksi.

Lue lisää

Missä vanha ostolasku?

29.04.2016 / Ostolaskut

Vuosina 2012–2013 Helsingin kaupungille saapuneet ostolaskut on kopioitu sähköiseen TASA-arkistoon. Ne löytää Monitorista vain käyttämällä Sisällytä arkistoidut laskut -täppää.

Lue lisää

Talpan vuosi 2015

14.04.2016 / Arkisto

Kertomus Taloushallintopalvelun vuoden 2015 toiminnasta on ilmestynyt verkossa. Vuosikertomukseen voi tutustua osoitteessa: www.hel.fi/talpa.

Lue lisää

Talpan asiakaspalvelu yhdelle luukulle

21.12.2015 / Asiakaspalvelu

Osana Talpan organisaatiomuutosta uudistuu myös Talpan asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu siirtyy vaiheittain Talpan keskitettyihin palveluihin perustettuun kymmenhenkiseen asiakaspalvelutiimiin, josta palvellaan jatkossa kaikissa talous- ja palkkahallinnon asioissa sekä kuntalaisia että asiakasvirastoja.

Lue lisää

Rahatulo-menoraportointia intrassa

21.12.2015 / Kirjanpito

Talpan asiakasvirastojen ja -liikelaitosten rahatulot ja menot -raportit ajetaan Laske-järjestelmästä kuukausittain. Ns. zRahat -raportti on kassaperusteinen rahavirtaraportti, joka kertoo paljonko ko. kuukautena kullakin SAP:in yrityksellä on ollut rahatuloja ja rahamenoja. Ao. toteumatietoa voidaan käyttää mm. viraston tai liikelaitoksen maksuvalmiusennusteiden laadinnan tukena.

Lue lisää