Matkustaja - päivitä uusi M2-mobiili puhelimeesi

09.06.2020 / Matkahallinta

Tiesithän, että voit lähettää kuitit ja liitteet käsiteltäväksi mobiilisti, ilman skannausta ja sähköpostia? Mobiilisovelluksella onnistuvat kaikki M2-matka- ja kuluhallintajärjestelmän toiminnot kuten matkalaskun tekeminen. Uusi Visma M2 on nyt ladattavissa.

Lue lisää

Uutiskirje - www.talpatiedottaa.fi

07.05.2020 / Uutiskirje

Lue lisää

Talpan viime vuoteen mahtui paljon

06.05.2020 / Julkaisut

Talpan vuosikertomukseen on koottu viime vuoden tapahtumia ja tärkeimpiä tunnuslukuja.

Lue lisää

Ohjelmistorobotti avustaa myös poikkeustilanteessa

06.05.2020 / Ohjelmistorobotiikka

Talpan ohjelmistorobotti Aina-Ilona vapauttaa talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoiden työaikaa mekaanisista rutiinitehtävistä. Se suorittaa jo yli 40 erilaista tehtävää tehokkaasti, tarkasti ja väsymättä. Nyt se on apuna myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Lue lisää

Kaupungin ostolaskut käsitellään saapumisjärjestyksessä

06.05.2020 / Ostolaskut

Talpa siirtyy toukokuun aikana käsittelemään ostolaskut eräpäivän sijaan saapumisjärjestyksessä. Näin pystymme paremmin seuraamaan ostolaskujen läpimenoaikoja ja entisestään tehostamaan ostolaskuprosessia.

Lue lisää

Uusi kassaohje valmisteilla

06.05.2020 / Maksuliikenne

Talpa päivittää yleistä kassaohjetta yhteistyössä kaupunginkanslian ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

Lue lisää

Talpa palvelee poikkeustilanteessakin

06.05.2020 / Asiakaspalvelu

Talpa on hyvin ja jo etukäteen varautunut erilaisiin häiriöihin ja normaalista poikkeaviin tilanteisiin. Nyt koronaviruksen aikaan, turvaamme henkilökuntamme, asiakkaamme ja palvelumme kaikin mahdollisin keinoin ja teemme parhaamme, jotta talous- ja palkkahallinnon palvelut sujuvat normaalisti!

Lue lisää

Henkilöuutisia taloushallinnon palvelujen Sote-tiimeistä

06.05.2020 / Henkilöstö

Pirjo Hietaharju sijaistaa Elina Tirkkosta Sote palvelualueen palvelupäällikkönä 1.5.-31.12.2020 ja Sami Hell vastaavasti Pirjo Hietaharjua palvelukoordinaattorina.

Lue lisää

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito

Verkkolaskulaki (= Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta) tuli voimaan kaikilta osin 1.4.2020 alkaen. Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Lue lisää

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito

Kaupungin tilikautta 2019 käsittelevä tilintarkastuskertomus allekirjoitettiin tarkastusvirastossa huhtikuun lopussa.

Lue lisää

Peruttujen virkamatkojen ja tilaisuuksien palautusten pankkitilin tiedot

06.05.2020 / Maksuliikenne

Pankkitilitiedot ja ohjeet yrityksille, jotka palauttavat peruuntuneiden virkamatkojen kustannuksia tai kurssi- ja osallistumismaksuja.

Lue lisää

Palkkahallinnon aineisto sähköisenä

06.05.2020 / Palkanlaskenta

Talpassa paperiaineistoja ja –postia käsittelee koronan aikana normaalia pienempi joukko. Toivomme, että toimitatte aineiston (myös lääkärintodistukset) palkkahallintoon sähköisesti.

Lue lisää

Palkkahallinnon kesäterveiset

06.05.2020 / Palkanlaskenta

Kesän lähestyessä on hyvä kerrata, miten loma-ajan palkkaedut maksetaan. Lisäksi muistutamme, että verkkopalkka on kätevä, koska se on kesällä siellä missä sinäkin!

Lue lisää

Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

06.05.2020 / Kirjanpito

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Lue lisää

Helsingin kaupungin tilikarttaa uudistetaan

06.05.2020 / Kirjanpito

Uudistettu tilikartta astuu voimaan 1.1.2021 alkaen. Taloushallintopalveluissa on 10 henkinen tilikarttatyöryhmä tekemässä uudistustyötä. Työ on aloitettu keväällä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.

Lue lisää