Ohjelmistorobotiikka taloushallinnossa

29.04.2016 / Ohjelmistorobotiikka

Talpa teki keväällä 2016 esiselvityksen ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista Talpassa. Talpan prosesseja analysoitiin haastatteluiden perusteella sekä laadullisilla mittareilla että työmäärän mukaan. Prosessien analysoinnissa selvitettiin erityisesti onko prosessi robotisoitavissa ja kuinka paljon työtä robotisoinnin toteuttaminen edellyttää sekä kuinka suuri tuottavuusparannus voisi olla mahdollista saavuttaa.

Lue lisää

Asiakaspalvelussa ruuhkaa - virastoasiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan Talpan osastoille

29.04.2016 / Arkisto

Vuoden alussa toimintansa aloittaneessa asiakaspalvelussa on ruuhkaa. Jotta voimme palvella virastoasiakkaita sujuvasti ja nopeasti toivomme, että osa sähköposteista lähetetään suoraan palvelua tuottavalle osastolle tai tiimille.

Lue lisää

Rekisterit monessa mukana

29.04.2016 / Rekisterit

Rekisterit-tiimi toimii monen asian taustalla. Rekisterit vaikuttavat täsmäystileihin, reskontriin, kumppaneihin, arvonlisäverokoodeihin, tulotileihin, liiketoiminta-alueeseen, veroluokitukseen… Olemme siis näppeinemme monessa mukana!

Lue lisää

Prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat samalla palvelualueella

29.04.2016 / Tietojärjestelmä

Talpan organisaatiomuutoksen myötä prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat keskitettiin yhteen tiimiin, joka kuuluu Prosessit ja järjestelmät -palvelualueeseen. Kehittämispäällikkö Tomi Liimatainen: ”Aiomme ottaa järjestelmistä kaiken tehon irti hyödyntäen niiden käyttämättömiä toimintoja – ja niitä vielä lisää kehittäen. Suunnittelua teemme tiiviissä yhteistyössä Talpan osastojen, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa."

Lue lisää

Kolmen vuoden TOS-urakka päätökseen

29.04.2016 / Talpa

Talpan uusi tiedonohjaussuunnitelma eli TOS näki päivänvalon ensimmäistä kertaa kevättalvella 2013, jolloin Talpan johtoryhmälle esiteltiin suunnitelma Talpan TOS-projektin toteutuksesta. Mittavan projektin käynnisti etenkin muutostarve, jotka suuret, kaupunkitasoiset järjestelmähankkeet kuten Ahjo ja Laske aiheuttivat muutostarve Talpan asiakirjallisten tietojen käsittelyyn ja säilytykseen. Samalla Talpan TOS päätettiin päivittää kaupunginarkiston suosituksesta kansallisen sähköisen säilytyksen eli Sähke2 -normin vaatimukset täyttäväksi.

Lue lisää

Missä vanha ostolasku?

29.04.2016 / Ostolaskut

Vuosina 2012–2013 Helsingin kaupungille saapuneet ostolaskut on kopioitu sähköiseen TASA-arkistoon. Ne löytää Monitorista vain käyttämällä Sisällytä arkistoidut laskut -täppää.

Lue lisää

Talpan vuosi 2015

14.04.2016 / Arkisto

Kertomus Taloushallintopalvelun vuoden 2015 toiminnasta on ilmestynyt verkossa. Vuosikertomukseen voi tutustua osoitteessa: www.hel.fi/talpa.

Lue lisää

Talpan asiakaspalvelu yhdelle luukulle

21.12.2015 / Asiakaspalvelu

Osana Talpan organisaatiomuutosta uudistuu myös Talpan asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu siirtyy vaiheittain Talpan keskitettyihin palveluihin perustettuun kymmenhenkiseen asiakaspalvelutiimiin, josta palvellaan jatkossa kaikissa talous- ja palkkahallinnon asioissa sekä kuntalaisia että asiakasvirastoja.

Lue lisää

Rahatulo-menoraportointia intrassa

21.12.2015 / Kirjanpito

Talpan asiakasvirastojen ja -liikelaitosten rahatulot ja menot -raportit ajetaan Laske-järjestelmästä kuukausittain. Ns. zRahat -raportti on kassaperusteinen rahavirtaraportti, joka kertoo paljonko ko. kuukautena kullakin SAP:in yrityksellä on ollut rahatuloja ja rahamenoja. Ao. toteumatietoa voidaan käyttää mm. viraston tai liikelaitoksen maksuvalmiusennusteiden laadinnan tukena.

Lue lisää

Kaupungilla Katre-hankkeessa vankka edustus

29.10.2015 / Palkanlaskenta

Valtiovarainministeriö asetti vuosi sitten kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (Katre). Hankkeen tehtävänä on luoda rekisteri, joka sisältää kansalaisten tulotiedot yksityiskohtaisella tasolla. Kansalaisten tulotiedot siirtyisivät rekisteriin sähköisesti suoraan palkkahallinnon järjestelmistä.

Lue lisää

Talpan hinnoittelumalli uudistuu

29.10.2015 / Talpa

Talpan palveluiden hinnoitteluperusteet ja tuoterakenne ovat pysyneet lähes muuttumattomina koko liikelaitoksen toiminnan ajan eli vuodesta 2009 lähtien. Nyt on aika päivittää palveluvalikoima vastaamaan nykyisiä tarpeita ja prosesseja sekä samalla käydä perusteellisesti läpi jokaisen palvelun aiheuttamat kustannukset.

Lue lisää

Konttori27:ssä muuttohulinaa

29.10.2015 / Talpa

Talpan toimitiloissa Sörnäisten rantatie 27:ssä on tänä syksynä muutettu istumajärjestystä. Samalla on tiivistetty niin, että 6. kerroksen tiloista on luovuttu. Muutot on toteutettu organisaatiouudistuksen rinnalla ja tilojen uudelleen suunnittelua on tehty uuden organisaation mukaisesti. Alla tunnelmia muutto- ja siivousurakasta! Kaappien kätköistä löytyi mm. vanhoja leimasimia.

Lue lisää

Talpa lisäarvon tuottajana - tänään ja tulevaisuudessa

29.10.2015 / Talpa

”Talpa lisäarvon tuottajana - tänään ja tulevaisuudessa” on Talpan antama projektityö Haaga-Helian projektikurssia varten. Projektissa kaivaudutaan hieman syvemmälle asiakasvirastojen tarpeiden ja toiveiden toteuttamiseksi talous- ja palkkahallinnon suhteen.

Lue lisää

Kohti uutta asiakaspalvelua

29.10.2015 / Asiakaspalvelu

Talpan organisaation uudistuessa Talpan keskitetyt palvelut -osastolle ollaan suunnittelemassa uutta toimintoa ja palvelualuetta, Asiakaspalvelua. Asiakasta on toki palveltu ennenkin, mutta nyt tavoitteena on tehdä tämä tavoitteellisemmin ja asiakkaita kuunnellen. Uudella toiminnolla halutaan myös palvella sisäisesti eli tukea Palkkahallinnon ja Taloushallinnon palvelut -osastoja asiakasrajapinnan hoidossa.

Lue lisää

Keskitetyn asiakaspalvelun ratkaisumallit selvityksessä

29.10.2015 / Talpa

Ryhmä Talpa tradenomiopiskelijoita on saanut vastuulleen projektin, jonka tavoitteena on kartoittaa keskitetyn asiakaspalvelun ratkaisuja, niiden hyötyjä ja haittoja sekä kokemuksia erityylisistä asiakaspalvelupisteistä. Asiakaspalvelupisteistä selvitetään palvelukanavia, yhteydenottotapoja ja vasteaikoja.

Lue lisää