Verkossa maksaminen helpottaa kaupunkilaisten arkea ja vähentää paperilaskututusta

16.12.2019 / Talpa

Tilavuokrat, toripaikat, yo-tutkintomaksut, liikuntakortit, pääsyliput, kurssimaksut, lahjakortit – kaupungin maksullisia palveluja käyttävä kuntalainen sukkuloi lukuisten eri osoitteiden ja väylien viidakossa. Monimutkaisen prosessin kruunaa lasku, joka sekin saattaa kulkea asiakkaalle perinteisen paperipostin mukana.

Lue lisää

Palkanlaskennan tärkeät päivämäärät vuonna 2020

16.12.2019 / Palkanlaskenta

Jotta palkat saadaan maksettua oikein ja ajallaan, on tärkeää, että myös kaikki palkanmaksuun liittyvät aineistot toimitetaan Talpaan tiettyyn päivään mennessä. Aikatauluun on koottu ensi vuoden maksupäivät ja niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan, jotta palkat saadaan maksettua ajallaan.

Lue lisää

Uusi muistiotositelomake tehostaa muistioiden tallennusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Helsingin kaupungin kirjanpidonmuistioiden tallennukseen on otettu käyttöön uusi Excel-muistiolomake. Lomake ohjeineen löytyy Helmi-intrasta. Muistiontallennusprosessiin automaation lisääminen vaatii uuden muistiolomakkeen käyttöä. Tavoitteena on tehostaa prosessia SAP-järjestelmän ominaisuuksia ja robotiikkaa hyödyntämällä.

Lue lisää

Ostolaskujärjestelmä uudistuu

16.12.2019 / Ostolaskut

Talpa päätti keväällä 2019 kilpailuttaa ostolaskujen käsittelyjärjestelmän. Päätöksen taustalla oli etenkin aiemman ratkaisun tekninen vanheneminen. BIP:n nykyiset ominaisuudet eivät kaikilta osin mahdollista toivottua tilauksesta maksuun -prosessin tehostamista ja kehittämistä.

Lue lisää

Kaupungin sisäiset erät – reklamoidut laskut

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaupungin tuloslaskelmasta ja taseesta eliminoidaan kaupungin sisäiset erät. Jotta kaupungin tulos on tilinpäätöksessä oikein, tulee myynti ja osto kirjata samalle kaudelle. Jos sisäisen laskun käsittely on kesken, eikä ostaja esimerkiksi hyväksy kulua, myynti tulee perua. Mikäli laskusta on reklamoitu, ostajan ja myyjän on sovittava sen käsittelystä ennen tilinpäätöstä.

Lue lisää

Jaksotukset olennaisista eristä

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaikki olennaiset tapahtumat on kirjattava ja/tai oikaistava suoriteperusteisiksi viimeistään tilinpäätöksessä. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään kaudelle, jolla myynti ja osto ovat tosiasiassa tapahtuneet. Meno syntyy, kun tavara tai palvelu on vastaanotettu. Tulo syntyy, kun myyty tavara tai palvelu on luovutettu ostajalle. Maksuajankohdalla tai laskun eräpäivällä ei ole merkitystä.

Lue lisää

Hyvä tietää tilinpäätöksestä ja sen aikataulusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Vuoden 2019 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020. Aikataulu luodaan niin, että tämä päivämäärä toteutuu. Tilinpäätös on esitettävä kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Lue lisää

Lakon vaikutukset talous- ja palkkahallinnon paperipostiin

08.11.2019 / Talpa

​Postin lakko alkaa ensi maanantaina 11.11. ja sen kestoksi on kaavailtu kaksi viikkoa. Jotta kuntalaisasiakkaille aiheutuisi lakosta mahdollisimman vähän ongelmia, kaupungin lähettämiin laskuihin laitetaan enemmän maksuaikaa. Myös kaupungin sisäisessä postinjakelussa on viiveitä, joten esimerkiksi palkanlaskentaan tarkoitettu paperinen aineisto pitää skannata ja lähettää Talpaan sähköpostilla tai lomakkeella.

Lue lisää

Uutiskirje - www.talpatiedottaa.fi

31.10.2019 / Uutiskirje

Lue lisää

Talpa kouluttaa – tutustu tarjontaan tai ehdota koulutusta

31.10.2019 / Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Talpan järjestämiin talous- ja palkkahallinnon koulutuksiin voi ilmoittautua Helmen koulutuskalenterin kautta. Jos kaipaa räätälöityä koulutusta, kannattaa yhteyttä Talpaan. Talpalaisia asiantuntijoita voi myös kutsua toimialan tai liikelaitoksen omaan tilaisuuteen eli tulemme mielellämme vaikkapa pitämään lyhyen tietoiskun talous- ja palkkahallinnon asioista!

Lue lisää

Palkkahallinto tutuksi esimiehille

31.10.2019 / Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Esimies – tiedätkö, kuka saa työkokemuslisää? Missä tilanteissa palkka voidaan periä takaisin? Miten toimit alaisesi pitkän poissaolon aikana?

Lue lisää

Muista tarkistaa verokorttisi tuloraja

31.10.2019 / Palkanlaskenta

Tänä vuonna verokorteissa on koko vuodelle vain yksi tuloraja. Jos tuloraja ylittyy, kaikesta loppuvuonna maksettavasta palkasta pidätetään vero lisäprosentin mukaan. Kertyneet ansiot ja tulorajan näet palkkalaskelmistasi. Huomioi, että pääsääntöisesti tuloraja on tullut voimaan 1.2.2019 lukien, joten kertyneisiin ansioihin ei lasketa tammikuussa maksettuja palkkoja.

Lue lisää

Miksi maksaisin laskuni jatkossa sähköisesti?

31.10.2019 / E-Lasku

Talpan, Soten ja Finanssiala ry:n yhteinen sähköisen maksamisen pilotti ”Digitalisaatiosta hyötyä ikäihmisille” käynnistyi marraskuussa. Tuolloin kaupungin laskuja saaville senioriasiakkaille postitettiin henkilökohtainen kutsu tilaisuuteen, joka järjestetään Kampin palvelutalossa joulukuun alussa.

Lue lisää

Matkahallintajärjestelmään on tulossa muutoksia

31.10.2019 / Matkahallinta

Matkahallintajärjestelmään on marraskuun aikana tulossa muutoksia. Muutokset liittyvät olemassa olevan hyväksyjän roolin muutokseen, matkatyyppiin ja ohjeistukseen.

Lue lisää

Uudistettu työaikalaki vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin

31.10.2019 / Henkilöstö

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Laki noudattelee suurimmalta osaltaan vanhaa lakia. Lisäykset ja muutokset tulevat osittain EU:n direktiivistä, mutta muutoksissa on myös otettu huomioon muuttunut työelämän ns. 24/7-palveluvaatimus. Edellinen työaikalaki on lähes neljännesvuosisadan ikäinen, ja työelämä on muuttunut lain laatimisen jälkeen merkittävästi.

Lue lisää