Talpan digi- ja RPA-aamun tallenteet katsottavissa

19.06.2019 / Ohjelmistorobotiikka

Talpa järjesti toukokuussa RPA-aiheisen tilaisuuden, jossa käytiin läpi mm. taloushallinnon robotiikkaa ja Helsingin kaupungin digitalisaatiota. Tilaisuuden tallenteet on nyt katsottavissa!

Lue lisää

Talpan HR-palvelut kouluttaa - kysy lisää

19.06.2019 / Talpa

Talpa järjestää koulutuksia eri kohderyhmille. Syksyllä alkavat uuden 2.9.2019 käyttöön otettavan rekrytointijärjestelmän Helbitin koulutukset. Sen lisäksi järjestetään muita koulutuksia kuten esimerkiksi eläkkeelle jääville neuvontailtapäiviä ja työaikakoulutuksia. Seuraa koulutuskalenteria!

Lue lisää

Menotilejä yhtenäistetään kaupunkitasolla

19.06.2019 / Kirjanpito

Talpa yhtenäistää tiliöintikäytäntöjä vastaamaan kaupunkitasolla tulostilien kirjausohjetta.

Lue lisää

Tilannetietoa tulorekisteristä ja palkkioista

19.06.2019 / Palkkiot

Suurin osa Helsingin kaupungin maksamista kuukausi- ja tuntipalkoista siirtyy tulorekisteriin, ja tiedot ovat yksittäisen palkansaajan katsottavissa viimeistään viisi päivää maksamisen jälkeen. Sen sijaan kaupungin maksamat palkkiot eivät vielä ole siirtyneet tulorekisteriin.

Lue lisää

M2-matkanhallintajärjestelmään on tehty uusi toiminnallinen muutos

19.06.2019 / Matkahallinta

M2-matkanhallintajärjestelmään on tehty ohjelman muutos, joka sallii yrityksen 1000 projektien käytön kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksilla.

Lue lisää

Palkkiot – kaikki alkaa sopimuksesta

18.06.2019 / Palkkiot

Talpan palkkiot -tiimi maksaa palkkioita Helsingin kaupungin luottamushenkilöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja muille palkkionsaajille. Palkkioita haetaan toimialan kautta. Palveluntuottaja tekee toimialan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan tarkemmin toimeksiannosta ja määritellään mm. tuotettavan palvelun hinta.

Lue lisää

Ostolaskut sähköisiksi - kaikkien tilaajien yhteinen urakka

18.06.2019 / Ostolaskut

Ostolaskujen käsittelyn sähköisten tunnuslukujen kehitys on ollut tasaisen hyvää alkuvuodesta. Sähköinen laskutus on kustannustehokasta ja kestävän kehityksen mukaista niin laskun lähettäjälle kuin vastaanottajalle. Verkkolaskutuksen ehdoton etu on häiriötön laskunkierto, kun virheelliset suoritukset ja manuaalinen työ vähenee.

Lue lisää

SAP-käyttövinkkejä

18.06.2019 / Tietojärjestelmä

Talpan SAP-järjestelmävastaavat ideoivat ohjeita ja vinkkejä, joilla halutaan helpottaa esimerkiksi vain satunnaisesti SAP-järjestelmää käyttävien elämää. Ensimmäisessä, alle kaksiminuuttisessa tallenteessa Saila Turkka näyttää, miten SAP:sta saa raportin, jos tietoa ei ole arkistoitu.

Lue lisää

Talpa palvelee läpi kesän

18.06.2019 / Asiakaspalvelu

Talpan asiakaspalvelussa palvellaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta normaalisti koko kesän. Puhelimen lisäksi Talpaan voi ottaa yhteyttä lomakkeella. Lomakkeella lähetettävä pyyntö tai kysymys ohjautuu Talpan asiakaspalveluun ja sieltä edelleen oikealle taholle.

Lue lisää

Tulorekisterin käyttöönottoon esitetään aikataulumuutoksia

17.06.2019 / Palkanlaskenta

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista, palkkioista ja muista ansiotuloista. Tulorekisterin laajennuksen aikataulua on tarkoitus muuttaa. Valtiovarainministeriö valmistelee esitystä, jossa tulorekisterin seuraavassa käyttöönotossa eläke- ja etuustietojen ilmoittaminen siirtyy vuodella eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta eli 1.1.2021

Lue lisää

Soittajille positiivinen kokemus Talpan asiakaspalvelusta

17.06.2019 / Asiakaspalvelu

Talpan keskitetty asiakaspalvelunumero 09 310 25300 seurasi maalis-huhtikuun 2019 ajan numeroon soittavien asiakkaiden tyytyväisyyttä. Kokonaistyytyväisyys asiointikokemukseen oli korkealla tasolla 4,5 /5.

Lue lisää

Palkkahallinnon kesäterveiset

17.06.2019 / Palkanlaskenta

Näin kesän ja lomakauden alussa on hyvä kerrata, miten loma-ajan palkkaedut maksetaan. Lisäksi muistutamme, että verkkopalkka on kätevä, koska se on kesällä siellä missä sinäkin!

Lue lisää

Uutiskirje - www.talpatiedottaa.fi

06.05.2019 / Uutiskirje

Lue lisää

Talpan vuosi 2018 - robotiikan vuosi

06.05.2019 / Arkisto

Vuosi 2018 jää Taloushallintopalvelun historiaan vuotena, jolloin ohjelmistorobotiikassa ja automaatiossa otettiin merkittäviä askeleita eteenpäin. Ohjelmistorobotiikka vakiintui osaksi talpalaisten arkea. Lue lisää Talpan vuosikertomuksesta!

Lue lisää

Palkkiot maksuun sujuvasti

03.05.2019 / Palkkiot

Talpalaiset ovat yhdessä Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kanssa käyneet läpi palkkioprosessia. Kuva on yksi eniten palkkioita maksavia toimialoja, ja ollut aktiivinen prosessin kehittäjä. Vuonna 2020 HAM järjestää Helsinki Biennaalin, joka kerää Helsinkiin kansainvälisiä taiteilijoita. Palkkioiden sujuva maksaminen on tärkeä asia kaupungin imagonkin kannalta.

Lue lisää