Asiakas – vastaa kyselyyn ja tule mukaan toimintamme laadulliseen kehittämiseen

12.09.2019 / Asiakaspalvelu

Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskysely lähetetään asiakkaille sähköpostilinkkinä 18-20.9. Kyselyä on viime vuodesta tiivistetty ja vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia.

Lue lisää

Pohditko tietoturvaa ostolaskuja tarkastaessasi?

12.09.2019 / Ostolaskut

Kaupungille saapuvissa laskuissa saattaa olla tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä. Laskut tulee käsitellä tietoturvallisesti ja varmistaa, että laskuilla saa olla näkyvillä vain laskun käsittelyn kannalta oleelliset tiedot.

Lue lisää

Kaupungin maksamat etuudet tulorekisteriin

12.09.2019 / Palkanlaskenta

Tulorekisterin käyttö laajenee ensi vuonna, kun muun muassa kunnat voivat hyödyntää tulorekisterin tietoja esimerkiksi tulosidonnaisia maksuja määritellessään. Vuonna 2021 tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet. Talpa on tehnyt alustavaa selvitystä siitä, mitä etuuden luonteisia maksuja toimialoilta tällä hetkellä maksetaan.

Lue lisää

Uusia sähköisiä tapoja vastaanottaa lasku

12.09.2019 / E-Lasku

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun laskuja voi jatkossa vastaanottaa paperilaskun ja e-laskun lisäksi myös suoramaksuna tai Postin OmaPosti -palveluun toimitettuna.

Lue lisää

Sähköinen lasku ja palkkakuitti ovat ekotekoja

12.09.2019 / E-Lasku

Yhden paperilaskun 450 grammaa hiilidioksidia vastaa kolmen kilometrin ajomatkaa henkilöautolla. Paperisena kulkevan palkkakuitin tai laskun päästöistä noin lähes puolet aiheutuu paperista, kirjekuorista, tulostamisesta, frankeerauksesta ja jakelusta.

Lue lisää

Taloushallinnon puhelinpalvelussa poikkeusaikoja syksyllä

12.09.2019 / Asiakaspalvelu

Taloushallintopalvelun palvelunumerossa 09 310 25300 vastataan arkisin kello 9.00 –15.00. Puhelimitse voi tehdä eräpäivän siirtoja, maksusuunnitelmia sekä tili- ja osoitteenmuutoksia.

Lue lisää

Digitalisaatiosta hyötyä ikäihmisille – Pilotti sähköisen maksamisen edistämiseksi

12.09.2019 / E-Lasku

Kaikilla laskun saajilla ei ole mahdollisuutta ottaa käyttöön e-laskua. Syyskuusta lähtien Helsingin kaupungin laskut voi vastaanottaa e-laskun lisäksi myös suoramaksuna. Erityisesti suoramaksulle on kysyntää kotipalvelun asiakaskunnassa. Helsingin kaupunki on mukana pilotissa, jonka tavoitteena on edistää sähköisen laskutuksen käyttöönottoa senioreilla.

Lue lisää

Verokortissa vain yksi tuloraja – seuraa tulokertymääsi

12.09.2019 / Palkanlaskenta

Vuoden 2019 verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Onkin entistä tärkeämpää itse seurata tuloja vuoden aikana. Jos vuositulorajasi ylittyy, tarvitset aina uuden verokortin.

Lue lisää

SuoraTyö-palvelun henkilöstökoulutukset ja asiakasopastustilaisuudet käynnistyivät elokuussa

11.09.2019 / Palkanlaskenta

Helsingin kaupunki ottaa henkilökohtaisten avustajien palkanmaksussa käyttöön uuden SuoraTyö -verkkopalvelun, jota siirtyvät käyttämään kaikki sijaismaksajapalvelun asiakkaat vuoden 2019 loppuun mennessä. Henkilöstökoulutukset ja asiakkaiden opastustilaisuudet käynnistyivät elokuussa, käyttöönotto ensimmäisen asiakasryhmän kohdalta on alkanut syyskuun alussa.

Lue lisää

Uutiskirje - www.talpatiedottaa.fi

19.06.2019 / Uutiskirje

Lue lisää

Talpan digi- ja RPA-aamun tallenteet katsottavissa

19.06.2019 / Ohjelmistorobotiikka

Talpa järjesti toukokuussa RPA-aiheisen tilaisuuden, jossa käytiin läpi mm. taloushallinnon robotiikkaa ja Helsingin kaupungin digitalisaatiota. Tilaisuuden tallenteet on nyt katsottavissa!

Lue lisää

Talpan HR-palvelut kouluttaa - kysy lisää

19.06.2019 / Talpa

Talpa järjestää koulutuksia eri kohderyhmille. Syksyllä alkavat uuden 2.9.2019 käyttöön otettavan rekrytointijärjestelmän Helbitin koulutukset. Sen lisäksi järjestetään muita koulutuksia kuten esimerkiksi eläkkeelle jääville neuvontailtapäiviä ja työaikakoulutuksia. Seuraa koulutuskalenteria!

Lue lisää

Menotilejä yhtenäistetään kaupunkitasolla

19.06.2019 / Kirjanpito

Talpa yhtenäistää tiliöintikäytäntöjä vastaamaan kaupunkitasolla tulostilien kirjausohjetta.

Lue lisää

Tilannetietoa tulorekisteristä ja palkkioista

19.06.2019 / Palkkiot

Suurin osa Helsingin kaupungin maksamista kuukausi- ja tuntipalkoista siirtyy tulorekisteriin, ja tiedot ovat yksittäisen palkansaajan katsottavissa viimeistään viisi päivää maksamisen jälkeen. Sen sijaan kaupungin maksamat palkkiot eivät vielä ole siirtyneet tulorekisteriin.

Lue lisää

M2-matkanhallintajärjestelmään on tehty uusi toiminnallinen muutos

19.06.2019 / Matkahallinta

M2-matkanhallintajärjestelmään on tehty ohjelman muutos, joka sallii yrityksen 1000 projektien käytön kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksilla.

Lue lisää