Talpa tiedottaa Kaskolle

02.10.2020 / Uutiskirje

Lue lisää

Seuraa talous- ja palkkahallinnon uutisia - liity Talpan uutiskirjeen jakeluun

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Tämä uutiskirje on lähetetty kertaluonteisesti Talpan yhteistyökumppaneille ja esihenkilöille Kaskon toimialalla. Jos haluat uutiskirjeen jatkossakin, liity jakeluun! Talpa lähettää talous- ja palkkahallinnon asiakastiedotteita noin kuusi kertaa vuodessa.

Lue lisää

Tarkista verokortti – seuraa tulojasi

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos vuositulorajasi ylittyy, tarvitset aina uuden verokortin. Lisäksi on hyvä huomioida, että korona on saattanut vähentää työmatkakuluja.

Lue lisää

Suositaan sähköisyyttä, tavataan Teamssissa

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Talpa on hyvin ja jo etukäteen varautunut erilaisiin häiriöihin ja normaalista poikkeaviin tilanteisiin. Nyt koronaviruksen aikaan, turvaamme henkilökuntamme, asiakkaamme ja palvelumme kaikin mahdollisin keinoin ja teemme parhaamme, jotta talous- ja palkkahallinnon palvelut sujuvat normaalisti!

Lue lisää

Palkkahallinnon muistilista Kaskon esihenkilöille

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Helsingin kaupungin esihenkilöiden tärkeä rooli alkaa jo ennen työntekijän palvelussuhteen alkua ja jatkuu työsuhteen päättymiseen asti. Esihenkilön on huomioitava monia asioita ja aikatauluja muun muassa palkanmaksuun liittyen. Talpan palkanlaskenta kokosi yhteen tärkeimmät muistettavat.

Lue lisää

Yhteistä prosessia yhdessä kehittäen

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Talpan palkanlaskennan Popa-tiimi eli perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen palkanlaskennasta vastaava tiimi tapasi toimistopalveluiden alueet 1 ja 4 syyskuussa. Tapaamisissa oli mukana palkka- ja koulusihteereitä sekä tiimien esihenkilöt Kaskosta ja Talpasta. Tapaamisissa kerrattiin prosessia ja hiottiin toimintatapoja mm. aineiston lähettämiseen liittyen. Tapaamiset koettiin hyödyllisiksi puolin ja toisin.

Lue lisää

Ohjelmistorobotti käsittelemään työtapaturmailmoituksia

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Työtapaturmailmoitusten käsittely ja lähettäminen vakuutusyhtiöön ollaan siirtämässä ohjelmistorobotti Aina-Ilonan tehtäväksi. Automaation lisääminen tehostaa käsittelyä eli ilmoitukset saadaan entistä nopeammin lähetettyä vakuutusyhtiöön.

Lue lisää

Tilinpäätösaika lähenee - muutamia muistutuksia

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Vuoden vaihde ja tilinpäätöksen laadinta on jälleen lähellä. Kaikkien toimialojen on erityisen tärkeää noudattaa aikataulua ja viestiä siitä myös tehokkaasti eteenpäin kaikille tietoa tarvitseville henkilöille kuten esim. laskujen tarkastajille ja hyväksyjille. Viime vuonna jäi laskuja hyväksymättä suuri määrä.

Lue lisää

Palkanlaskennan asiakaspalvelua uudistetaan

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Talpan tavoitteena on parantaa palkanlaskennan asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta. Olemmekin organisoimassa asiakaspalvelua uudelleen, Kaskon osalta ensi vuoden alkupuolella. Asiakkaittain keskitettyyn asiakaspalveluun valitaan Talpan sisältä asiakaspalveluhenkisiä ja motivoituneita palkanlaskennan asiantuntijoita ja palkkasihteereitä. Asiakaspalvelun keskittämisprojektin yhtenä tarkoituksena on helpottaa yhteydenottoa eli vähentää sähköpostiosoitteiden määrää ja yksinkertaistaa osoitteita.

Lue lisää

Talpan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset lokakuussa

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä on ollut mahdollista ilmoittautua yhteiseen kehittämistyöpajaan. Syyskuulle suunniteltu Kaskon ja Talpan kehittämistyöpaja jouduttiin harmittavasti perumaan, mutta työpajan sijasta mukaan ilmoittautuneet on haastateltu henkilökohtaisesti. Koemme tärkeäksi kuulla jokaista kehittämisestä innostunutta kaskolaista matkallamme kohti parempaa palvelua!

Lue lisää

Yhteisvoimin asiakkaan parhaaksi

29.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Kevät oli monien muutosten aikaa. Monet tutut tavat toimia jouduttiin miettimään korona-tilanteessa uusiksi, mutta tärkein säilyi: Teimme niin Kaskossa kuin Talpassa töitä asiakkaan parhaaksi. Yhtenä esimerkkinä toimivasta yhteistyöstä ovat työväenopiston peruuntuneet kurssit, joista ei lähetetty maksumuistutuksia, eivätkä laskut edenneet perintään.

Lue lisää

Tekoäly työkaveriksi

29.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Hetki sitten robotti ja tekoäly tuntuivat kaukaisilta tieteistarinoilta, mutta nyt ne ovat arjen uusia työkavereita. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ostolaskut ovat kulkeneet uusien tekijöiden kautta, kun olemme pilotoineet tekoälypohjaista koneoppimiseen perustuvaa Snowfox.ai -palvelua. Ohjelmistorobotti Aina-Ilona on lähettänyt Vakan ostolaskut Snowfox.ai-palveluun, joka on ehdottanut BIP historiatietojen avulla tiliöintiä ja tarkastajaa.

Lue lisää

Yhteiset prosessit ja järjestelmät

29.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Tuotamme palveluitamme yhteisillä prosesseilla ja järjestelmillä. Sujuvien prosessien vuoksi jokaisen talous- ja palkkahallinnon prosessien parissa työskentelevän on hyvä tuntea prosessit. Tätä helpottamaan olemme Talpassa havainnollistaneet ydinprosessit yksinkertaisiksi kuviksi ja tehneet niistä lyhyet tallenteet.

Lue lisää

Ostolaskujärjestelmä vaihtuu marraskuussa

28.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Uuden ostolaskujärjestelmän, P2P:n pilottikäyttö alkoi syyskuun alussa Talpassa, joka käsittelee järjestelmällä omia ostolaskujaan. Pilotoinnin jälkeen varsinainen käyttöönotto toimialoilla ja liikelaitoksissa tehdään kahdessa vaiheessa 2.11.2020 ja 1.2.2021. Kaskossa uusi järjestelmä otetaan käyttöön marraskuun alussa.

Lue lisää

Uutiskirje - www.talpatiedottaa.fi

11.09.2020 / Uutiskirje

Lue lisää

Toimitusjohtaja Ulla Kukkonen esittäytyy

11.09.2020 / Nimitys

Talpan uusi toimitusjohtaja Ulla Kukkonen aloitti työt syyskuussa. Ulla on aiemmin työskennellyt Lahdessa Provincia Oy -nimisen palvelukeskuksen toimitusjohtajana. Perehtyminen Talpaan ja uusiin työtehtäviin sujuu osin etänä.

Lue lisää

Etuus- ja eläketiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuonna 2021

10.09.2020 / Henkilöstö

Tulorekisterihanke etenee aikataulussaan. Tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen. Helsingin kaupungilla palkka- ja palkkiotiedot tulorekisteriin vie Talpa. Parhaillaan Talpa selvittää yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa etuuksia, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uudet kassanhoito-ohjeet laaditaan yhdessä toimialojen kanssa

10.09.2020 / Maksuliikenne

Talpa on valmistellut kaupungin yleistä kassaohjetta kaupunginkanslian ja sisäisen tarkastuksen kanssa. Lisäksi työn alla on Talpan oma ohje, jolla täydennetään rahoitusjohtajan kassan hoito- ja turvallisuusohjetta. Jotta uudesta ohjeistuksesta saadaan mahdollisimman toimiva ja käytännön toimintaa tukeva, toimialat ja liikelaitokset kutsutaan lokakuussa mukaan ohjeiden tekoon.

Lue lisää

Koneoppimista pilotoidaan Talpassa

10.09.2020 / Ohjelmistorobotiikka

Talpassa on määrätietoisesti lisätty prosessien automaatioastetta, myös ohjelmistorobotiikka on vahvasti talous- ja palkkaprosessien arjessa. Vähitellen myös koneoppiminen ja tekoäly on tullut mukaan suunnitelmiin ja nyt alkamassa on ensimmäinen koneoppimisen pilotointi ostolaskuprosessissa.

Lue lisää

Mitä mieltä olet Talpan palveluista? Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn ja vaikuta!

09.09.2020 / Asiakaspalvelu

Me Talpassa haluamme jatkuvasti kehittää asiakkaidemme palvelukokemusta. Miten olemme onnistuneet ja kuinka voimme parantaa tulevaisuudessa? Kertomalla mielipiteesi autat meitä kehittämään toimintaamme sekä palvelemaan sinua jatkossa entistä paremmin.

Lue lisää

Palkanlaskennan tärkeät päivämäärät vuonna 2020

09.09.2020 / Palkanlaskenta

Jotta palkat saadaan maksettua oikein ja ajallaan, on tärkeää, että myös kaikki palkanmaksuun liittyvät aineistot toimitetaan Talpaan tiettyyn päivään mennessä. Aikatauluun on koottu vuoden 2020 maksupäivät ja niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan. Aineistoja voi toki lähettää ennen määräpäivääkin!

Lue lisää

Syksyn eläkeneuvonnan infot etänä Teamssissa

08.09.2020 / Henkilöstö

Tänä tai ensi vuonna eläkkeelle jääville järjestetään syksyllä kaksi infotilaisuutta 6.10. ja 8.12. Tilaisuuksista ainakin ensimmäinen järjestetään poikkeuksellisesti vain etänä Teamsssissa. Ilmoittaudu mukaan Helmen koulutuskalenterin kautta!

Lue lisää

Organisaatiopäivitykset henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin

08.09.2020 / Palkanlaskenta

Ensi vuoden alusta alkaen voimaantulevat organisaatiomuutokset sekä niihin liittyvät henkilö- ja vakanssisiirrot ilmoitetaan Talpaan viimeistään perjantaina 30.10.2020. Tiedot lakkautettavista vakansseista ilmoitetaan 30.11.2020 mennessä. Sähköpostiosoite: hijat.muutoshallinta@hel.fi

Lue lisää

Ostolaskujen käsittely siirtyy loppuvuodesta Bip-järjestelmästä uuteen P2P-järjestelmään

08.09.2020 / Ostolaskut

Uuden ostolaskujärjestelmän, P2P:n pilottikäyttö alkoi syyskuun alussa Talpassa, joka käsittelee järjestelmällä omia ostolaskujaan. Pilotoinnin jälkeen varsinainen käyttöönotto toimialoilla ja liikelaitoksissa tehdään kahdessa vaiheessa 1.11.2020 ja 1.2.2021. Käyttöönottoprojektissa on mukana yhteyshenkilöitä kaikilta toimialoilta ja liikelaitoksista.

Lue lisää

Katso palvelu poistuu – Suomi.fi -palvelun käyttöönotto alkanut

07.09.2020 / Tietojärjestelmä

Digi- ja väestötietovirasto on ottanut Valtuudet -palvelussaan käyttöön virkailijavaltuuttamispalvelun, joka mahdollistaa kuntien siirtymisen Suomi.fi -palvelun käyttöön. Siirtyminen Suomi.fi -palveluun tapahtuu toimijoittain ja kukin toimija (esim. Keva, Kela, eri ministeriöt, Trafi, Vero jne.) määrittävät itse siirtymisaikataulunsa. Kaupungin Suomi.fi -käyttövaltuuksia hallinnoidaan Talpassa.

Lue lisää