Talpan toimitusjohtajan joulutervehdys

19.12.2017 / Arkisto

Helsingin kaupungilla hiljennytään pian joulun viettoon. Takanamme on kiireinen ja monellakin tapaa historiallinen vuosi.

Hyvä lukija

Siirryimme vuoteen 2017 talous- ja palkkahallinnon näkökulmasta historiallisissa merkeissä, kun ensimmäistä kertaa kaikki Helsingin kaupungin virastot ja liikelaitokset yhtä lukuun ottamatta, olivat yhdessä ja samassa kaupunkiyhteisessä laskentajärjestelmässä. Ennätyksellisen suuri muutos toteutui myös kesäkuussa, kun uudet toimialat aloittivat.

Toimialauudistus näkyy talous- ja palkkahallinnon prosesseissa vähitellen. Talpan osalta totean, että odotukset hyödyistä ja toiminnan tehostumisesta ovat korkealla. Uskallan myös luvata, että aiomme Talpassa ponnistella, jotta voimme Suomen suurimman kaupungin palvelukeskuksena olla aidosti ylpeitä talous- ja palkkaprosessien sujuvuudesta! Tämä tapahtuu yhteistyöllä teidän asiakkaiden kanssa ja kutsumme teitä ensi vuonnakin yhteisiin prosessityöpajoihin tämän vuoden malliin.

Seuraamme Talpassa tiiviisti sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja siihen liittyvää poliittista päätöksentekoa. Varaudumme tarvittaessa tekemään nopeitakin muutoksia esimerkiksi toiminnan laajuuteen. Marras-joulukuussa tutkimme sote-muutosten vaikutuksia ja tämän perusteella laadimme nyt Talpalle vaihtoehtoiset lähivuosien skenaariot.

Vuoden 2018 tavoitteeksi asetettiin ”Uudistuva Talpa”. Myös Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 on ollut lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjetteja. Kaupunkistrategian mukaisesti panostamme Talpassa ensi vuonna ohjelmistorobotiikkaan, siihen oleellisesti liittyvään osaamiseen ja työhyvinvointiin sekä työnkulkujen yhtenäisyyteen ja prosessien sähköisyyteen.

Robotisoitavia kohteita on kaupungin talous- ja palkkahallinnosta löydetty jo kymmeniä. Niistä on erilaisin kriteerein valittu kymmenen, jotka automatisoidaan kevään 2018 aikana. Mahdollisia robotisoinnin kohteita haetaan jatkuvasti – myös Talpan henkilöstöltä.

Uskon, että robotiikan avulla meillä on mahdollisuus tuottaa entistä laadukkaampia ja jopa kokonaan uusia palveluita. Jos saamme rutiinityötä vähennettyä, meillä vapautuu enemmän aikaa asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön ja asiakaspalveluun. Parhaimmillaan tämä johtaa työn mielekkyyden ja tuottavuuden kasvuun!

Nyt on kuitenkin aika hiljentyä joulun viettoon. Toivotan kaikille Talpan asiakastiedotteen lukijoille rauhallista joulua ja onnea uuteen vuoteen!

Tuija