Etuus- ja eläketiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuonna 2021

10.09.2020 / Henkilöstö Palkanlaskenta

Tulorekisterihanke etenee aikataulussaan. Tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen. Helsingin kaupungilla palkka- ja palkkiotiedot tulorekisteriin vie Talpa. Parhaillaan Talpa selvittää yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa etuuksia, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin ensi vuoden alusta.

Kansalliseen tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Talpa huolehtii ilmoitukset tulorekisteriin.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuonna 2019. Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteriin vietiin tiedot palkoista, nyt ensi vuoden alusta sinne ilmoitetaan myös etuus- ja eläketiedot. Talpa on tehnyt selvitystä siitä, mitä etuuden luonteisia maksuja toimialoilta tällä hetkellä maksetaan. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi siviilipalvelusmiesten päivärahat sekä sosiaali- ja terveystoimialan maksamat erilaiset korvaukset.

Talpassa lisätietoja tulorekisterin toisesta vaiheesta voi kysyä palvelukoordinaattori Mervi Varjelalta.

Suomessa tulorekisterin tietoja käytetään laajasti

Tulorekisteri nopeuttaa ja automatisoi palkka- ja etuustietojen tietovirtaa. Lähes 90 % ilmoituksista tulee palkanlaskentajärjestelmistä suoraan tulorekisteriin ja vastaavaa digiloikkaa odotetaan nyt myös etuuksien ja eläkkeiden osalta.

Yhteiskunnallisesti tulorekisteri on merkittävä tietovaranto. Tietoja käytetään esimerkiksi verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvauskäsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa ja kuntien asiakasmaksujen määrittämisessä.

Suomen tulorekisteri on maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen reaaliaikainen ja laaja. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavat palkka-, eläke- ja etuustulot kattavat noin 90 prosenttia tulonsaajien kaikista veronalaisista tuloista.

www.tulorekisteri.fi


Joko olet käynyt kurkkaamassa tulorekisteriin?

Talpa tiedottaa tulorekisteristä (uutiskirje 12/2018)