Uutta verokorttia ei tarvitse toimittaa palkanlaskentaan

17.01.2020 / Henkilöstö Palkanlaskenta

Tiedot vuoden 2020 ennakonpidätyksistä siirtyvät verohallinnolta automaattisesti Talpaan kaikilla niillä henkilöillä, joiden henkilötiedot ovat olleet palkanlaskentajärjestelmässä vuoden 2019 päättyessä. Kaupungin työntekijän ei siis tarvitse postittaa uutta verokorttia Talpaan.

​Verohallinto toimittaa tiedot vuoden 2020 ennakonpidätyksistä suorasiirtona työnantajille. Tiedot tulevat palkanlaskentaan. Tiedot siirtyvät suoraan kaikilla niillä henkilöillä, joiden henkilötiedot ovat olleet palkanlaskentajärjestelmässä vuoden 2019 päättyessä. Niinpä uutta verokorttia ei tarvitse toimittaa Talpaan.

Uusi verokortti tulee toimittaa Talpaan vain, jos työsuhde alkaa 1.1.2020 jälkeen tai jos on tilannut muutosverokortin. Tällöinkin verokortista riittää kopio.

Verokortissa vain yksi tuloraja

Viime vuoden tapaan tämän vuoden verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuodelle. On entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennyksesi muuttuvat, tilaa muutosverokortti verohallinnolta.

Hyvä tietää verokortista

Verokortissa vain yksi tuloraja - seuraa tulokertymääsi

Sähköinen palkkakuitti on ekologinen