Helsingin kaupungin tilikarttaa uudistetaan

06.05.2020 / Kirjanpito

Uudistettu tilikartta astuu voimaan 1.1.2021 alkaen. Taloushallintopalveluissa on 10 henkinen tilikarttatyöryhmä tekemässä uudistustyötä. Työ on aloitettu keväällä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.

Tilikartan uudistus- ja päivitystarve on lähtöisin kuntien taloustietojen automaattisesta raportoinnista, joka alkaa vuodesta 2021. Tällöin taloustietoja aletaan raportoimaan XBRL-muodossa Valtiokonttorille. Raportointi on säädeltyä ja perustuu tarkoin valtakunnallisesti määriteltyyn tililuetteloon (tilikarttaan), palveluluokitukseen ja sektoriulottuvuuteen. Tililuettelo sisältää suositukset kunnan, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tileistä ja tililuettelon käytöstä tase- ja tulos- sekä rahoituslaskelmakaavoineen. Tililuettelo on laadittu niin, että käyttäen em. laskentatunnisteen kaikkia osia tehokkaasti on mahdollista tuottaa viranomaisraportoinnin edellyttämät tiedot.

Uudistuksesta tiedotetaan enemmän syksyn mittaan, kun tarkempia tietoja uudistarpeista selviää.

Tiina Turunen

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja