Viivästyskoroissa siirrytään yhtenäiseen laskenta- ja laskutustapaan

22.11.2017 / Laskutus

Päivitetyn laskutus- ja perintäohjeen mukaan Helsingin kaupunki noudattaa yhtenäistä viivästyskorkojen laskenta- ja laskutustapaa. Yhtenäiseen tapaan siirrytään alkuvuodesta 2018. Laskutustavan muutos koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja rakentamispalveluliikelaitos Staraa.

Helsingin kaupungin rahasaatavien laskutus- ja perintäohje (RJ § 39/ 30.5.2017) päivitettiin 1. kesäkuuta 2017. Ohjeen mukaan kaupungin tulee käyttää laskutuksessa ja perinnässä yhtenäistä viivästyskorkojen laskenta- ja laskutustapaa. Tällä hetkellä noudatetaan kahta laskutustapaa. Kaupunkiympäristön eli Kymp-toimialalla ja rakentamispalveluliikelaitos Staralla on käytössä erillinen viivästyskorkolasku, josta luovutaan. Muilla Talpan asiakkailla viivästyskoron laskutustapaan ei tule muutoksia.

Pienien summien viivästyskoron laskuttamisessa käytetään harkintaa.

Laskutus- ja perintäohje löytyy kaupungin Helmi-intranetistä.

Maksumuistutukset sisältävät mahdollisen viivästyskoron ja perimispalkkion

Yhtenäistäminen astuu voimaan alkuvuonna 2018. Lähtevät maksumuistutukset sisältävät viivästyskoron, mikäli sitä on muodostunut maksumuistutuksen lähettämisajankohtaan mennessä sekä viiden euron perimispalkkion. Viivästyskorot lasketaan jatkossa maksumuistutuksen lähettämispäivään asti maksumuistutuksen eräpäivän sijaan. Aiemmin Kymp-toimiala ja Stara ovat saaneet maksumuistutuksen ilman korkoa ja eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista on lähetetty erillinen viivästyskorkolasku.

Yhtenäiseen tapaan siirtyminen edellyttää muutoksia kaupunkiyhteiseen laskentajärjestelmään SAPiin. Syyskuussa alkaneessa projektissa mukana ovat järjestelmäntoimittaja CGI, kaupunginkanslian projektipäällikkö Sami Rantanen, Talpan järjestelmävastaavat Satu Kanerva ja Riitta Keskisaari ja prosessivastaava Anita Andsten.

”SAPin testaaminen muutoksen osalta ajoittuu tämän hetkisen tiedon mukaan joulukuulle”, Anita Andsten kertoo.

Maksumuistutusten lähettäminen yhtenäistetään

Myös maksumuistutusten lähettäminen yhtenäistetään. ”Kaikista saatavista lähetetään maksumuistutus aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun erääntymisestä. Aiemmin yksityisoikeudellisten saatavien – muiden kuin vuokrasaatavien – maksumuistutuksen muodostumisen ajankohta oli määritelty viivästyskoron laskentasäännön mukaisesti myöhäisemmäksi. Tämä muutos koskee kaikkia Talpan asiakkaita”, Anita Andsten taustoittaa.

Tekeillä on lisäksi laskutus- ja perintäkäsikirja, joka julkaistaan Helmi-intranetissä. Se on suunnattu kaikille kaupungin toimijoille, jotka ovat tekemisissä laskutuksen ja perinnän kanssa. Käsikirjaa ylläpitää ja päivittää kaupunginkanslian oikeuspalvelut. Käsikirjan valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

"Maksumuistutusten lähettäminen uusien toimialojen ja Staran osalta on valitettavasti viivästynyt. Pyrimme saamaan tilanteen ajan tasalle mahdollisimman pian. Uuteen toimintatapaan siirrytään vasta, kun maksumuistutusten lähettäminen nykyisellä toimintamallilla on ajan tasalla", Anita Andsten kertoo.

Kuvassa prosessivastaava Anita Andsten