Ceepos-kassajärjestelmä otetaan käyttöön viimeistään joulukuun alussa

22.11.2017 / Maksuliikenne

Palvelukassa-järjestelmän tilalle on tulossa uusi Ceepos-kassajärjestelmä. Kassajärjestelmän käyttöä koulutetaan marraskuussa ja tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön heti koulutusten päätyttyä. Ceepos-kassajärjestelmä on nopeampi ja tarjoaa enemmän ominaisuuksia. Järjestelmä on jo käytössä Talpan yleisökassalla ja kirjastopalveluissa.

Kassajärjestelmän vaihto alkoi vuonna 2016, kun työryhmä talpalaisia ja toimialojen edustajia kokoontui keskustelemaan, millainen uuden kassajärjestelmän pitäisi olla. Palvelukassa-järjestelmä ei enää palvele kaupungin tarpeita, ja lisäksi sen toimittaja Computer Program Unit Oy eli CPU on luopumassa siitä. Ceepos-järjestelmä on CPU:n uusi tuote.

Syksyllä 2016 työryhmä kävi tutustumassa Ceepos-järjestelmään Tampereen kaupungilla. Tampereella kuultiin taloushallinnon kokemuksia järjestelmästä ja tutustuttiin järjestelmään käytännössä ravintola-alan oppilaitoksen ruokalassa. Ceepos-järjestelmä päädyttiin valitsemaan, sillä se on selainpohjainen ja edeltäjäänsä modernimpi. Lisäksi CPU on keskittynyt kuntapuoleen. Järjestelmässä on hyödynnetty CPU:n Palvelukassa- ja Kassapankki-järjestelmien parhaita ominaisuuksia sekä kehitetty uusia.

Ceepos käytössä Talpan yleisökassalla ja kirjastopalveluissa

Talpan yleisökassa (yht. 4 kassapistettä) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastot (yht. 36 kassapistettä) ottivat järjestelmän käyttöönsä jo toimialamuutoksen yhteydessä 1. kesäkuuta. Käyttäjät koulutettiin keväällä. Kevään koulutuksiin osallistuivat myös työryhmää organisoineet järjestelmävastaava Taina Purhonen ja sovellusasiantuntija Tea Tuomala.

”Tähän mennessä Talpan ja kirjaston kokemukset Ceepos-järjestelmästä ovat olleet positiivisia, sillä järjestelmä on toiminut todella hyvin. Se ei hidastele ja ensimmäinen ohjelman päivitys oli ohi puolessa tunnissa.”

Kaupungilla on yhteensä lähes 60 kassaa, joita vaihto vielä koskee. Loput uuden järjestelmän käyttäjät koulutetaan marraskuussa. ”On hyvä, että voimme nyt hyödyntää jo saatua kokemusta itse järjestelmän käytöstä ja kevään koulutuksista”, Taina Purhonen kertoo.

Lähes 100 kassapistettä ympäri kaupunkia

Kassajärjestelmän kanssa on tekemisissä laaja kirjo kaupungin työntekijöitä, kuten nuoriso-ohjaajia, työnjohtajia ja museoemäntiä.

Järjestelmällä on kahdenlaisia käyttäjiä: tuotteiden ylläpitäjiä ja kassalla toimivia henkilöitä, joita koulutettiin Talpassa marraskuussa. Lisäksi järjestettiin varastokoulutus kaikille kassajärjestelmän varastopiirrettä käyttäville ja varastopiirteestä kiinnostuneille.

”Tarkoituksena on, että suurin osa toimialoista ottaa Ceepos-järjestelmän käyttöön heti koulutusten jälkeen. Poikkeuksina ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo ja kaupunkiympäristön toimialalla mm. lupia käsittelevä asiakasyksikkö (ent. rakennusvirasto), jotka ottavat uuden kassajärjestelmän käyttöön vuoden vaihteessa. Tulevaisuudessa toivomuksena on kassajärjestelmien yhtenäistäminen. Kun Ceepos-järjestelmä on käytössä, sitä voi alkaa kehittää eteenpäin. Yksi kiinnostava kehityksen kohde on järjestelmän verkkokauppamoduuli”, Taina Purhonen kuvailee.