Koneoppimista pilotoidaan Talpassa

10.09.2020 / Ohjelmistorobotiikka

Talpassa on määrätietoisesti lisätty prosessien automaatioastetta, myös ohjelmistorobotiikka on vahvasti talous- ja palkkaprosessien arjessa. Vähitellen myös koneoppiminen ja tekoäly on tullut mukaan suunnitelmiin ja nyt alkamassa on ensimmäinen koneoppimisen pilotointi ostolaskuprosessissa.

RPA-asiantuntija Jarkko Siren ja projektipäällikkö Eetu Kauppila kertovat pilotoinnin taustoista: ”Koneoppimisen potentiaalisista käyttökohteista soveltuvuuden ja hyötypotentiaalin perusteella keskiöön valikoitui ostolaskujen käsittelyprosessin tehostaminen. Tavoitteena oli myös ostoreskontratyön nopeutuminen, manuaalisen työn vähentyminen ja tiliöintien yhdenmukaistuminen.

Tätä varten Talpassa käytiin aluksi läpi mahdollisia ratkaisuita, joiden joukosta löytyi Snowfox.ai- palvelu, joka tuottaa koneoppimisen välineillä ennusteita ostolaskujen käsittelyprosessin tarpeisiin. Snowfoxin palvelu on tekoälyyn perustuva ostolaskujen automatisoinnin palvelu, joka ennustaa ja tarjoaa ostolaskujen automaattisen tiliöinnin ja reitityksen. Palvelu on itseoppiva, jossa algoritmia opetetaan toteutuneilla kirjanpidon kirjauksilla, asiakaskohtaisilla dimensioilla ja ennusterajoilla.

Pilotin käyttöönotto on vaatinut aikaa ja se on ollut Talpalle opettavainen projekti mm. datalähtöisen lähestymistavan vuoksi. Oman haasteensa tekemiselle asetti tarve useamman toimijan yhteistyölle palvelun käyttöönottovaiheessa. Ostolaskuaineiston jälkeen Snowfox loi meille organisaatioittain yksilöidyt testitulokset, joiden avulla pystyimme valitsemaan pilottiin kohdeorganisaation. Tulosten perusteella pilottiin valikoitui Kaskon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ostolaskut."

Snowfoxin ohessa Talpassa on käytössä myös FabricAI niminen tekoälyyn pohjautuva palveluntarjoaja, joka avustaa osakeyhtiötiimin asiakasyrityksiä ostolaskujen automatisoimisessa tiliöintien ennustamisen osalta.


Koneoppimisen pilotin suunniteltu työnkulku Talpassa:

  1. Ohjelmistorobotti Aina-Ilona toimittaa Vakan ostolaskut Snowfoxille
  2. Snowfox.ai -palvelu ennustaa kullekin laskulle tiliöinnin ja asiatarkastajan
  3. Aina-Ilona vie ennustetiedon mukaisen tiliöinnin sekä tiedon mahdollisesta tarkastajasta IP-järjestelmään
  4. Aina-Ilona toimittaa ostolaskujen lopulliset tiliöinnit Snowfox.ai -palvelulle
  5. Snowfox.ai "oppii" saamansa toteumatiedon pohjalta, mikä parantaa ennusteiden tarkkuutta

Mitä on koneoppiminen?

Koneoppiminen on tekoälyn sovellus, jonka avulla järjestelmät voivat oppia ja kehittyä kokemuksistaan ilman, että niitä erikseen ohjelmoidaan haluttuun tehtävään. Samoin kuin koira oppii temppuja toistojen ja palautteen avulla, voi kone johtaa tarvitsemansa säännöt suoraan aiempia esimerkkejä matkimalla. (Vincit, 2020)