Ohjelmistorobotti avustaa myös poikkeustilanteessa

06.05.2020 / Ohjelmistorobotiikka

Talpan ohjelmistorobotti Aina-Ilona vapauttaa talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoiden työaikaa mekaanisista rutiinitehtävistä. Se suorittaa jo yli 40 erilaista tehtävää tehokkaasti, tarkasti ja väsymättä. Nyt se on apuna myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Helsingin kaupunki avasi 20.4. haun yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten menetysten johdosta. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama tuki on kertaluontoinen ja suuruudeltaan 2 000 euroa. Hakemusten käsittelystä vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osasto. Myönteisistä päätöksistä muodostetaan maksatusaineisto Talpan ohjelmistorobotille.

Ohjelmistorobotin aloitti tehtävässään 23.4. Sen tehtävänä on muodostaa yksittäisistä maksuista maksuosoitukset, jotka se tallentaa ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Asiantuntijoiden tehtäväksi jää ainoastaan siirtää maksut kirjanpitoon ja edelleen maksuun tuen saajille. Työ on lähtenyt Aina-Ilonalta käyntiin mainiosti: 5.5. aamuun mennessä se on tallentanut järjestelmään maksuosoituksen kaikista 3.5. mennessä myönteisen päätöksen saaneesta 1 119 hakemuksesta.
Tukia ollaan myöntämässä yli 20 000 kappaletta eli siihen nähden ohjelmistorobotinkin työ on vasta alussa. Asiantuntijoiden työaikaa se on kuitenkin jo muutamassa päivässä vapauttanut mekaanisesta tallennustyöstä jo lähes 100 tuntia.

Ohjelmistorobotin toteutustyöstä on vastannut Talpan oma RPA-tiimi, joka toteuttaa automatisointeja niin Talpan sisäisiin kuin Talpan asiakkaidenkin tarpeisiin. Toteutustyössä on ollut vahvasti tukena Talpan RPA-kumppani Digital Workforce Oy.

Kuva: Marja Väänänen