Kaupungin ostolaskut käsitellään saapumisjärjestyksessä

06.05.2020 / Ostolaskut Verkkolasku

Talpa siirtyy toukokuun aikana käsittelemään ostolaskut eräpäivän sijaan saapumisjärjestyksessä. Näin pystymme paremmin seuraamaan ostolaskujen läpimenoaikoja ja entisestään tehostamaan ostolaskuprosessia.

Talpa analysoi ja kehittää aktiivisesti yhteisiä taloushallinnon prosesseja. Tilauksesta maksuun -prosessin osalta on tärkeää, että ostolaskut kiertävät nopeasti BIP:ssä, toisin sanoen kaupungille saapuvat laskut tarkastetaan ja hyväksytään viipymättä ja että kaikki suoritukset maksetaan eräpäivään mennessä.

Ostolaskuprosessin tehostamiseksi Talpa siirtyy toukokuun aikana käsittelemään ostolaskut saapumisjärjestyksessä (vanhimmat ensin). Näin toimien pystymme seuraamaan yksityiskohtaisemmin ostolaskujen läpimenoaikoja Talpassa ja kohdentamaan resurssit tarkemmin.

Ostolaskuprosessi on meille koko kaupungissa yhteinen. Muistutetaan omia toimittajia lähettämään laskut aina verkkolaskuina ja sovitaan maksuehdoksi vähintään 21 päivää!

Ostolaskujen käsittelijät Talpassa