Ostolaskujen käsittely siirtyy loppuvuodesta Bip-järjestelmästä uuteen P2P-järjestelmään

08.09.2020 / Ostolaskut

Uuden ostolaskujärjestelmän, P2P:n pilottikäyttö alkoi syyskuun alussa Talpassa, joka käsittelee järjestelmällä omia ostolaskujaan. Pilotoinnin jälkeen varsinainen käyttöönotto toimialoilla ja liikelaitoksissa tehdään kahdessa vaiheessa 1.11.2020 ja 1.2.2021. Käyttöönottoprojektissa on mukana yhteyshenkilöitä kaikilta toimialoilta ja liikelaitoksista.

Tutustu P2P-ohjeisiin

P2P-järjestelmässä on uusia automaattista käsittelyä paremmin mahdollistavia toimintoja. Se toimii Chrome-selaimessa ja on käytettävissä myös mobiililaitteilla. P2P-ohjevideot ovat valmiit ja katsottavissa, niihin kannattaa jo nyt tutustua.

Video-ohjeita P2P-järjestelmän käytöstä>>

Tulossa on myös lyhyt infotallenne, johon on koottu oleelliset asiat ostolaskujärjestelmän uudistuksesta.

P2P-järjestelmästä ja uudistuksen etenemisestä kerrotaan lisää Helmi-intrassa > Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut > Ostolaskupalvelut > P2P – ostolaskujärjestelmä uudistuu.

http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/taloushallintopalvelut/ostolaskut/Sivut/P2P_Ostolaskujarjestelma.aspx

Lisätietoja voi kysyä myös oman toimialan P2P-yhteyshenkilöltä.

Pilotointi alkaa 1.9.2020

 • Talpa

Vaihe 2 käyttöönotto 1.11.2020

 • Kasvatus ja koulutus
 • Kaupunginkanslia
 • Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Sote
 • Tarkastusvirasto
 • Työterveys Helsinki

Vaihe 3 käyttöönotto 1.2.2021

 • Kaupunkiympäristö
 • Stara
 • Palvelukeskus Helsinki
 • Pelastuslaitos

Vaihe 2:n P2P-yhteyshenkilöt kokoontuvat viikoittain tilannepalaveriin syyskuusta puolivälistä alkaen.

Kukin toimiala järjestää omille ostolaskujen tarkastajille ja hyväksyjille tarvittaessa koulutusta, esimerkiksi Kuvan toimialan P2P-koulutuksiin voi jo ilmoittautua koulutuskalenterin kautta.

Hyvä tietää:

CM-maksusuunnitelmat P2P:ssä

• IP CM-sopimukset muunnetaan P2P-maksusuunnitelmiksi

• P2P:ssa päivitetyt suunnitelmat joudutaan nyt tarkastamaan ja hyväksymään uudestaan

• P2P:ssa maksusuunnitelmien käsittely samassa käyttöliittymässä laskujen kanssa

• Maksusuunnitelmapyyntöön tulee määritellä enemmän toistuvaislaskun käsittelyn tietoja kuin aikaisemmin

• Jatkossa voidaan maksusuunnitelmia ylläpitää myös asiakkaan toimesta (ei vielä tuotannossa, tulossa)