Ostolaskujen käsittelytilaan laittaminen säästää työaikaa

19.03.2020 / Ostolaskut

Vähennä turhaa työtä ja aseta ostolasku selvitystilaan! Tämä onnistuu, jos laskusta on tehty reklamaatio tai hyvityspyyntö tai jos toimitus on myöhässä.

Laskut, jotka ovat asiakkaalla selvittelyn alla, tulee aina asettaa käsittelytilaan. Selvittelyä voi olla esim. hyvityslaskun odottelu, reklamointitilanne tai laskutettavan tuotteen/palvelun odottelu. Laittamalla laskut käsittelytilaan, ne eivät nouse Talpassa listoille, joiden perusteella muistutusviestejä lähetetään. Näin säästyy molemminpuolista työaikaa tärkeämpiin työtehtäviin, kun muistutusviestit eivät vie aikaa Talpassa, eivätkä teillä asiakkailla. Ohje: Näin laitat laskut käsittelytilaan.

Talpa tehostaa kierronvalvontaansa varmistaakseen laskujen oikea aikaisen maksamisen vallitsevassa tilanteessa. Asiakkaat voivat edesauttaa laskujen reitittymisen oikeellisuudessa muistamalla tehdä varahenkilöasetuksen aina, kun laskuja käsittelevä työntekijä on poissa. Saapuvat laskut kiertoon - muista varahenkilöasetukset

Talpa valvoo kierrossa olevia laskuja ja lähettää erääntyneistä laskuista muistutusviestejä laskujen tarkastajille ja heidän esimiehilleen. Esimies voi näin tarvittaessa reagoida ja pyytää kääntämään laskut jollekin muulle laskujen käsittelijälle, jos laskujen erääntyminen johtuu poissaolosta.