Ostolaskupoolista virallinen tiimi

03.03.2020 / Ostolaskut

Pari vuotta sitten kokeilusta alkanut ostolaskupooli on nyt tiimi ja osa Talpan organisaatiota. Poolin vastuulleen ottamat uudet työtehtävät näkyvät myös asiakkaille päin mm. laskujen kierronvalvonnan siirryttyä muilta tiimeiltä keskitetysti poolin vastuulle. Näin toimien Talpan haluaa yhtenäistää ja tehostaa ostolaskujen käsittelyä.

Talpassa taloushallinnon palvelut -osastolla aloitti vuoden alusta uutena tiiminä Ostolaskupooli. Periaatteessa ostolaskupooli aloitti toimintansa ”epävirallisena virtuaalitiiminä” jo joulukuussa 2017: Resurssipooli - Talpan sisäinen varamiespalvelu

Ostolaskupoolin perustamisen tarkoituksena on ollut parantaa Talpan sisäistä resurssien liikkuvuutta ostolaskuissa sinne, missä milloinkin on työruuhkaa muita enemmän. Vuoden alusta tiimin toiminta virallistettiin ja poolin roolia ostolaskujen käsittelyssä määriteltiin uudelleen vastaamaan juuri tämän hetkisiä tarpeita.

Poolin vastuulleen ottamat uudet työtehtävät näkyvät myös asiakkaille päin mm. laskujen kierronvalvonnan siirryttyä muilta tiimeiltä keskitetysti poolin vastuulle. Näin laskuja koskevien viestien lähettäjinä voi olla entuudestaan vieraita ostolaskujen käsittelijöitä vanhojen tuttujen nimien sijaan. Asiakkuuksien vastuutahoina säilyy edelleen tuttuja talpalaisia, joiden puoleen voi aina kääntyä, jos tarvetta on.

Muutosten taustalla on pyrkimys yhtenäistää ja parantaa Talpan tarjoamia palveluja. Kun prosesseja hoidetaan kaikissa asiakkuuksissa samalla tavalla, saavutetaan pitkällä tähtäimellä hyötyjä parhaiden käytänteiden valikoituessa Talpassa kaikkien asiakkaiden käyttöön. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Talpa haluaa olla ostolaskuprosessinkin osalta rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia.

Luodaan yhdessä edellytyksiä kehitykselle, joka mahdollistaa paremmat ja toimivammat palvelut kaupunkilaisille!

Teemu Planting ja ostolaskupooli