Organisaatiopäivitykset henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin

08.09.2020 / Palkanlaskenta

Ensi vuoden alusta alkaen voimaantulevat organisaatiomuutokset sekä niihin liittyvät henkilö- ja vakanssisiirrot ilmoitetaan Talpaan viimeistään perjantaina 30.10.2020. Tiedot lakkautettavista vakansseista ilmoitetaan 30.11.2020 mennessä. Sähköpostiosoite: hijat.muutoshallinta@hel.fi

Yksittäisten henkilöiden siirrot vakansseineen ja avoimet hoitamattomat vakanssit toimitetaan 4.12.2020 mennessä oman toimialan palkanlaskennan sähköpostiosoitteeseen.

Toimialoja ja liikelaitoksia pyydetään myös tekemään tarvittavat vuoden 2021 henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien (HIJAT, VAKAT, NIJAT, eHEVY, HR-tuki) käyttöoikeusmuutokset HIJAT -käyttöoikeushakemuslomakkeella 4.12.2020 mennessä. Käyttöoikeuksien muutoshakemus tulee tehdä myös silloin, jos toimintayksikkö- tai työpisterajat muuttuvat. Muutoksista ilmoitetaan osoitteella hijat.hakemukset@hel.fi

Vuodenvaihteen aikatauluista ja yhteystiedoista kerrotaan lisää ohjeessa, joka löytyy Helmi-intrasta > Yhteiset palvelut > Palkanlaskentapalvelut > Palkanlaskennan ohjeet > Toimintaohje eHIJAT muutokset_vuodenvaihde_2020-2021

Yhteyshenkilöt Talpassa

Hijat     Tuija Johansson, tuija.johansson@hel.fi, puh. 09 310 25435
Ttes     Mika Sylvelin, mika.sylvelin@hel.fi, puh. 09 310 34985
Lakkautettavat vakanssit
            Marja Heinonen, marja.heinonen@hel.fi, puh. 09 310 25433
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöoikeudet
            Mikko Valkeala, mikko.valkeala@hel.fi, puh. 09 310 25434

Palvelualueen yhteinen sähköpostiosoite hijat.muutoshallinta@hel.fi ja hijat.hakemukset@hel.fi