Palkanlaskennan tärkeät päivämäärät vuonna 2020

16.12.2019 / Palkanlaskenta

Jotta palkat saadaan maksettua oikein ja ajallaan, on tärkeää, että myös kaikki palkanmaksuun liittyvät aineistot toimitetaan Talpaan tiettyyn päivään mennessä. Aikatauluun on koottu ensi vuoden maksupäivät ja niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan, jotta palkat saadaan maksettua ajallaan.

Taulukosta voit tarkistaa maksupäivät sekä niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan, jotta palkat saadaan maksettua ajallaan.

Palkanlaskennan maksu- ja aineistopäivämäärät vuonna 2020 (pdf)

Helsingin kaupungin varsinaiset palkanmaksupäivät ovat kunkin kuun 14. ja viimeinen arkipäivä. Näiden lisäksi maksupäivät 7. ja 22. saattavat olla käytössä. Talpan palkanlaskenta muistuttaa, että aineistoja voi ja on hyvä toimittaa Talpaan jo hyvissä ajoin ennen varsinaista aineistopäivää!

Aikataulu löytyy myös Helmi-intrasta > Yhteiset palvelut > Palkanlaskentapalvelut -sivulta. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun liittyviä aikatauluja ja muita ohjeita: www.hel.fi » Sosiaali- ja terveyspalvelut » Vammaiset » Tukea arkeen » Henkilökohtainen apu