Palkkahallinnon kesäterveiset

06.05.2020 / Palkanlaskenta

Kesän lähestyessä on hyvä kerrata, miten loma-ajan palkkaedut maksetaan. Lisäksi muistutamme, että verkkopalkka on kätevä, koska se on kesällä siellä missä sinäkin!

Vuosiloma-ajan palkka

Vuosiloma-ajan palkka maksetaan varsinaisena palkanmaksupäivänä tai viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä ennen loman alkamista. Pyyntö on tullut esittää lomasuunnitelmaa tehtäessä.

Esimerkiksi:

  • Henkilö on vuosilomalla 1.7.-14.7. Hän on pyytänyt ko. loma-ajan palkan maksettavaksi etukäteen. Tässä tapauksessa loma-ajan palkka ajalta 1.7.-14.7. maksetaan tiistaina 30.6.
  • Huom! Edellä mainitussa esimerkissä tieto loma-ajan palkan maksamisesta etukäteen tulee toimittaa Talpan palkkahallintoon viim. 12.6.
  • Etukäteen maksettu loma-ajan palkka vähennetään heinäkuun varsinaisen palkanmaksun yhteydessä. Esimerkkitapauksessa heinäkuussa hänelle maksetaan varsinaisena palkanmaksupäivänä palkka ajalta 15.7-.31.7.

Jos on tiedossa, että työntekijä aikoo pyytää vuosiloma-ajan palkan maksettavaksi ennen loman alkamista, Talpan palkkahallinnon tulisi saada tieto siitä hyvissä ajoin, jotta loma-ajan palkka saadaan maksuun etukäteen.

Lomaraha maksetaan heinäkuussa

Lomaraha maksetaan tuttuun tapaan heinäkuun varsinaisen palkanmaksun yhteydessä. Jos palvelussuhde kaupungin palveluksessa päättyy ennen sitä, lomaraha maksetaan lomakorvauksen maksamisen yhteydessä.

Jos olet vaihtanut lomarahan vapaaksi

Vuoden 2019 (KVTES ja TS) lomaraha tai osa siitä oli mahdollista sopia lomarahavapaaksi. Vapaapäivien lukumäärä määräytyi vuosiloman pituuden ja täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaan. Vuoden 2019 lomarahavapaasta on tullut sopia viimeistään 2.5.2019.

Pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä maksetaan korvaus palvelussuhteen päättyessä sekä siinä tapauksessa, että sovittua lomarahavapaata ei ole pidetty 15.5.2020 mennessä.

Korvaus vuoden 2019 mahdollisesti pitämättömistä lomarahavapaista maksetaan kesäkuun lopussa 30.6.2020. Talpa huolehtii ko. korvaukset maksuun automaattisesti ilman erillistä hakemusta tai päätöstä.