Muistioprosessiin muutoksia

30.10.2019 / Kirjanpito

Kaupungin kirjanpidonmuistioiden tallennusprosessi tulee hieman muuttumaan 2.12.2019. Tavoitteena on tehostaa prosessia hyödyntämällä SAP-järjestelmän ominaisuuksia ja robotiikkaa.

Lue lisää

Menotilejä yhtenäistetään kaupunkitasolla

19.06.2019 / Kirjanpito

Talpa yhtenäistää tiliöintikäytäntöjä vastaamaan kaupunkitasolla tulostilien kirjausohjetta.

Lue lisää

Muutoksia maahantuonnin arvonlisäverojen ilmoittamisessa

26.04.2018 / Kirjanpito

Tämän vuoden alusta alkaen maahantuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin ko. verokauden verot.

Lue lisää

Menot ja tulot oikean kuukauden kirjanpitoon

16.02.2017 / Kirjanpito

Tulojen ja menojen kohdentaminen oikealle kalenterikuukaudelle on yhteinen haasteemme kevään 2017 aikana. Kun menot ja tulot on kirjattu mahdollisimman kattavasti juuri oikealle kuukaudelle, kirjanpito tarjoaa paremman perustan esimerkiksi talousarvion toteutumisennusteiden laatimiselle.

Lue lisää

Sisäiset erät Helsingin kaupungin kirjanpidossa

23.09.2016 / Kirjanpito

Johtamisjärjestelmämuutos tuo mahdollisuuksia tarkentaa kirjanpidon sisäisiin eriin liittyviä toimintatapojamme. Helsingin kaupungin kirjanpidossa sisäisillä erillä tarkoitetaan virastojen ja liikelaitosten keskinäisiä tapahtumia esim. myyntejä ja ostoja, saamisia ja velkoja. Sisäisten erien vaikutus tulee virastokohtaisten kirjanpitojen yhdistelyvaiheessa eliminoida eli (=poistaa) ja esittää erot tuloslaskelmassa ja taseessa omina erinään (=eliminointiero). Tilinpäätöksissä esitettyjä eliminointieroja pienentämällä voimme parantaa Helsingin kaupungin tilinpäätösten oikeellisuutta.

Lue lisää

Suoriteperusteisen kirjanpidon tärkeys kunnan kirjanpidossa

15.06.2016 / Kirjanpito

Kunnan toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman seuraamisessa noudatetaan periaatetta, jossa kyseessä olevalle kaudelle kuuluvat olennaiset tulot ja menot sisällytetään asianomaisen kuukauden kirjanpitoon; tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjausperusteesta käytetään nimitystä suoriteperusteinen kirjanpito. Suoriteperusteisuus perustuu Kirjanpitolain 3 luvun 4 pykälään, jonka mukaan tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitovelvollisen kannalta olennaiset kirjaukset tulee oikaista suoriteperusteiseksi.

Lue lisää

Talpalaiset päivittivät kirjanpito- ja tilinpäätösosaamistaan

15.06.2016 / Kirjanpito

Huhti-toukokuun vaihteessa miltei 70 talpalaista kokoontui neljänä kertana keskustelemaan, oppimaan ja kertaamaan kirjanpitosäännöksien uudistusten vaikutuksia kaupungin taloushallinnossa. Koulutuspäivinä käsiteltiin niin vuodenvaihteessa tulleita muutoksia kirjanpitolakiin kuin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta ja kannanottoja kuntien kirjanpidossa sovellettavaksi.

Lue lisää

Rahatulo-menoraportointia intrassa

21.12.2015 / Kirjanpito

Talpan asiakasvirastojen ja -liikelaitosten rahatulot ja menot -raportit ajetaan Laske-järjestelmästä kuukausittain. Ns. zRahat -raportti on kassaperusteinen rahavirtaraportti, joka kertoo paljonko ko. kuukautena kullakin SAP:in yrityksellä on ollut rahatuloja ja rahamenoja. Ao. toteumatietoa voidaan käyttää mm. viraston tai liikelaitoksen maksuvalmiusennusteiden laadinnan tukena.

Lue lisää

Arvonlisävero-ohjeistusta Helmessä

29.10.2015 / Kirjanpito

Oikeuspalvelut ja Talpa järjestivät syksyllä kolme alv-koulutusta. Kaikkien koulutusten materiaalit ja myös suorat linkit verohallinnon sivulle on koottu Helmeen.

Lue lisää

Oiken alv-asiantuntija esittäytyy

10.09.2015 / Kirjanpito

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut ja Talpa järjestävät syksyllä kolme alv-koulutustilaisuutta. Kouluttajana toimii Oiken alv-asiantuntija, toukokuussa työt aloittanut Eeva Skult.

Lue lisää

Eroon manuaalisesti käsitellyistä muistiotositteista

11.06.2015 / Kirjanpito

Talpan vuoden 2014 tavoitteena oli vähentää muistiotositteiden määrää. Työ jatkuu ja edelleen tavoitteena on kiinnittää huomiota muistiotositteiden tekotapaan ja vähentää manuaalisen työn osuutta tositteiden tekemisessä.

Lue lisää