Uutta verokorttia ei tarvitse toimittaa palkanlaskentaan

17.01.2020 / Henkilöstö

Tiedot vuoden 2020 ennakonpidätyksistä siirtyvät verohallinnolta automaattisesti Talpaan kaikilla niillä henkilöillä, joiden henkilötiedot ovat olleet palkanlaskentajärjestelmässä vuoden 2019 päättyessä. Kaupungin työntekijän ei siis tarvitse postittaa uutta verokorttia Talpaan.

Lue lisää

Palkanlaskennan tärkeät päivämäärät vuonna 2020

16.12.2019 / Palkanlaskenta

Jotta palkat saadaan maksettua oikein ja ajallaan, on tärkeää, että myös kaikki palkanmaksuun liittyvät aineistot toimitetaan Talpaan tiettyyn päivään mennessä. Aikatauluun on koottu ensi vuoden maksupäivät ja niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan, jotta palkat saadaan maksettua ajallaan.

Lue lisää

Palkkahallinto tutuksi esimiehille

31.10.2019 / Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Esimies – tiedätkö, kuka saa työkokemuslisää? Missä tilanteissa palkka voidaan periä takaisin? Miten toimit alaisesi pitkän poissaolon aikana?

Lue lisää

Muista tarkistaa verokorttisi tuloraja

31.10.2019 / Palkanlaskenta

Tänä vuonna verokorteissa on koko vuodelle vain yksi tuloraja. Jos tuloraja ylittyy, kaikesta loppuvuonna maksettavasta palkasta pidätetään vero lisäprosentin mukaan. Kertyneet ansiot ja tulorajan näet palkkalaskelmistasi. Huomioi, että pääsääntöisesti tuloraja on tullut voimaan 1.2.2019 lukien, joten kertyneisiin ansioihin ei lasketa tammikuussa maksettuja palkkoja.

Lue lisää

Kaupungin maksamat etuudet tulorekisteriin

12.09.2019 / Palkanlaskenta

Tulorekisterin käyttö laajenee ensi vuonna, kun muun muassa kunnat voivat hyödyntää tulorekisterin tietoja esimerkiksi tulosidonnaisia maksuja määritellessään. Vuonna 2021 tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet. Talpa on tehnyt alustavaa selvitystä siitä, mitä etuuden luonteisia maksuja toimialoilta tällä hetkellä maksetaan.

Lue lisää

Sähköinen lasku ja palkkakuitti ovat ekotekoja

12.09.2019 / E-Lasku

Yhden paperilaskun 450 grammaa hiilidioksidia vastaa kolmen kilometrin ajomatkaa henkilöautolla. Paperisena kulkevan palkkakuitin tai laskun päästöistä noin lähes puolet aiheutuu paperista, kirjekuorista, tulostamisesta, frankeerauksesta ja jakelusta.

Lue lisää

Verokortissa vain yksi tuloraja – seuraa tulokertymääsi

12.09.2019 / Palkanlaskenta

Vuoden 2019 verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Onkin entistä tärkeämpää itse seurata tuloja vuoden aikana. Jos vuositulorajasi ylittyy, tarvitset aina uuden verokortin.

Lue lisää

SuoraTyö-palvelun henkilöstökoulutukset ja asiakasopastustilaisuudet käynnistyivät elokuussa

11.09.2019 / Palkanlaskenta

Helsingin kaupunki ottaa henkilökohtaisten avustajien palkanmaksussa käyttöön uuden SuoraTyö -verkkopalvelun, jota siirtyvät käyttämään kaikki sijaismaksajapalvelun asiakkaat vuoden 2019 loppuun mennessä. Henkilöstökoulutukset ja asiakkaiden opastustilaisuudet käynnistyivät elokuussa, käyttöönotto ensimmäisen asiakasryhmän kohdalta on alkanut syyskuun alussa.

Lue lisää

Tulorekisterin käyttöönottoon esitetään aikataulumuutoksia

17.06.2019 / Palkanlaskenta

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista, palkkioista ja muista ansiotuloista. Tulorekisterin laajennuksen aikataulua on tarkoitus muuttaa. Valtiovarainministeriö valmistelee esitystä, jossa tulorekisterin seuraavassa käyttöönotossa eläke- ja etuustietojen ilmoittaminen siirtyy vuodella eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta eli 1.1.2021

Lue lisää

Palkkahallinnon kesäterveiset

17.06.2019 / Palkanlaskenta

Näin kesän ja lomakauden alussa on hyvä kerrata, miten loma-ajan palkkaedut maksetaan. Lisäksi muistutamme, että verkkopalkka on kätevä, koska se on kesällä siellä missä sinäkin!

Lue lisää

Verokortissa vain yksi tuloraja

29.04.2019 / Palkanlaskenta

Vuoden 2019 verokortti otettiin käyttöön 1.2.2019. Siinä on vain yksi tuloraja, eikä sivutoiloille tai eri työantajille enää lasketa eri veroprosenttia. Omia tulojaan on entistä tärkeämpää seurata.

Lue lisää

Joko olet käynyt kurkkamaassa tulorekisteriin?

29.04.2019 / Palkanlaskenta

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden alussa. Ensimmäistä kertaa meillä on ajan tasalla oleva kokonaiskuva kaikista saamistamme palkka- ja etuustiedoista! Tiedot siirtyvät tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteri helpottaa eri viranomaisten kanssa asiointia, kun esimerkiksi Kela ja verottaja saavat tarvitsemansa tiedot sieltä.

Lue lisää