Tilinpäätös on yhteinen, iso urakka

17.12.2019 / Tilinpäätös

Tilinpäätöstyön sujuminen aikataulussa on avaintekijä ja siinä tarvitaan laajaa yhteistyötä koko kaupungissa. Erityisen tärkeää on huolehtia toimialoilla ja liikelaitoksissa siitä, että vuoden 2019 ostolaskut käsitellään ripeästi, eikä niitä jää kiertoon. Myös ohjelmistorobotti Aina-Ilona osallistuu urakkaan eli Aina-Ilona lähettää muistutusviestejä 2.1.-15.1. kaikille niille, joilla on vuodelle 2019 kirjattuja laskuja kierrossa.

Lue lisää

Uusi muistiotositelomake tehostaa muistioiden tallennusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Helsingin kaupungin kirjanpidonmuistioiden tallennukseen on otettu käyttöön uusi Excel-muistiolomake. Lomake ohjeineen löytyy Helmi-intrasta. Muistiontallennusprosessiin automaation lisääminen vaatii uuden muistiolomakkeen käyttöä. Tavoitteena on tehostaa prosessia SAP-järjestelmän ominaisuuksia ja robotiikkaa hyödyntämällä.

Lue lisää

Kaupungin sisäiset erät – reklamoidut laskut

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaupungin tuloslaskelmasta ja taseesta eliminoidaan kaupungin sisäiset erät. Jotta kaupungin tulos on tilinpäätöksessä oikein, tulee myynti ja osto kirjata samalle kaudelle. Jos sisäisen laskun käsittely on kesken, eikä ostaja esimerkiksi hyväksy kulua, myynti tulee perua. Mikäli laskusta on reklamoitu, ostajan ja myyjän on sovittava sen käsittelystä ennen tilinpäätöstä.

Lue lisää

Jaksotukset olennaisista eristä

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaikki olennaiset tapahtumat on kirjattava ja/tai oikaistava suoriteperusteisiksi viimeistään tilinpäätöksessä. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään kaudelle, jolla myynti ja osto ovat tosiasiassa tapahtuneet. Meno syntyy, kun tavara tai palvelu on vastaanotettu. Tulo syntyy, kun myyty tavara tai palvelu on luovutettu ostajalle. Maksuajankohdalla tai laskun eräpäivällä ei ole merkitystä.

Lue lisää

Käsittele ostolaskut heti - muista BIP:n varahenkilöasetukset

16.12.2019 / Ostolaskut

Laskujen on kierrettävä ympäri vuoden. Erityisen tärkeää tämä on tilinpäätöksen aikaan. Muista tarvittaessa tehdä BIP:iin varahenkilöasetukset.

Lue lisää

Hyvä tietää tilinpäätöksestä ja sen aikataulusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Vuoden 2019 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020. Aikataulu luodaan niin, että tämä päivämäärä toteutuu. Tilinpäätös on esitettävä kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Lue lisää