Uutiskirje - www.talpatiedottaa.fi

07.05.2020 / RSS

Talpan viime vuoteen mahtui paljon Talpan vuosikertomukseen on koottu viime vuoden tapahtumia ja tärkeimpiä tunnuslukuja.

Logo

Tiedottaa

7.5.2020

Helsingin kaupunki
Taloushallintopalvelu

 

Talpan viime vuoteen mahtui paljon

Talpan vuosikertomukseen on koottu viime vuoden tapahtumia ja tärkeimpiä tunnuslukuja.

Ohjelmistorobotti avustaa myös poikkeustilanteessa

Talpan ohjelmistorobotti Aina-Ilona vapauttaa talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoiden työaikaa mekaanisista rutiinitehtävistä. Se suorittaa jo yli 40 erilaista tehtävää tehokkaasti, tarkasti ja väsymättä. Nyt se on apuna myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kaupungin ostolaskut käsitellään saapumisjärjestyksessä

Talpa siirtyy toukokuun aikana käsittelemään ostolaskut eräpäivän sijaan saapumisjärjestyksessä. Näin pystymme paremmin seuraamaan ostolaskujen läpimenoaikoja ja entisestään tehostamaan ostolaskuprosessia.

Uusi kassaohje valmisteilla

Talpa päivittää yleistä kassaohjetta yhteistyössä kaupunginkanslian ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

Talpa palvelee poikkeustilanteessakin

Talpa on hyvin ja jo etukäteen varautunut erilaisiin häiriöihin ja normaalista poikkeaviin tilanteisiin. Nyt koronaviruksen aikaan, turvaamme henkilökuntamme, asiakkaamme ja palvelumme kaikin mahdollisin keinoin ja teemme parhaamme, jotta talous- ja palkkahallinnon palvelut sujuvat normaalisti!

Henkilöuutisia taloushallinnon palvelujen Sote-tiimeistä

Pirjo Hietaharju sijaistaa Elina Tirkkosta Sote palvelualueen palvelupäällikkönä 1.5.-31.12.2020 ja Sami Hell vastaavasti Pirjo Hietaharjua palvelukoordinaattorina

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

Verkkolaskulaki (= Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta) tuli voimaan kaikilta osin 1.4.2020 alkaen. Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

Kaupungin tilikautta 2019 käsittelevä tilintarkastuskertomus allekirjoitettiin tarkastusvirastossa huhtikuun lopussa.

Peruttujen virkamatkojen ja tilaisuuksien palautusten pankkitilin tiedot

Pankkitilitiedot ja ohjeet yrityksille, jotka palauttavat peruuntuneiden virkamatkojen kustannuksia tai kurssi- ja osallistumismaksuja.

Palkkahallinnon aineisto sähköisenä

Talpassa paperiaineistoja ja –postia käsittelee koronan aikana normaalia pienempi joukko. Toivomme, että toimitatte aineiston (myös lääkärintodistukset) palkkahallintoon sähköisesti.

Palkkahallinnon kesäterveiset

Kesän lähestyessä on hyvä kerrata, miten loma-ajan palkkaedut maksetaan. Lisäksi muistutamme, että verkkopalkka on kätevä, koska se on kesällä siellä missä sinäkin!

Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Helsingin kaupungin tilikarttaa uudistetaan

Uudistettu tilikartta astuu voimaan 1.1.2021 alkaen. Taloushallintopalveluissa on 10 henkinen tilikarttatyöryhmä tekemässä uudistustyötä. Työ on aloitettu keväällä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.

 
LianaMailer