Palkanlaskennan asiakaspalvelua uudistetaan

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Talpan tavoitteena on parantaa palkanlaskennan asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta. Olemmekin organisoimassa asiakaspalvelua uudelleen, Kaskon osalta ensi vuoden alkupuolella. Asiakkaittain keskitettyyn asiakaspalveluun valitaan Talpan sisältä asiakaspalveluhenkisiä ja motivoituneita palkanlaskennan asiantuntijoita ja palkkasihteereitä. Asiakaspalvelun keskittämisprojektin yhtenä tarkoituksena on helpottaa yhteydenottoa eli vähentää sähköpostiosoitteiden määrää ja yksinkertaistaa osoitteita.

Keväällä aloitettu asiakaspalvelun uudistus viivästyi koronan takia, eikä Talpan palkanlaskennan asiakaspalvelun laatu ole kaikilta osin täyttänyt sille asetettuja tavoitteita. Lisäksi palkanlaskennan palvelunumeroissa on ollut teknisiä ongelmia, mm. soitto ei ole yhdistynyt palvelunumeroon tai osa soittajista on saattanut tippua puhelujonosta pois.

Talpa pahoittelee häiriöitä ja asiakkaille tästä aiheutuvaa vaivaa. Teknisiä ongelmia ratkotaan yhdessä Palvelukeskus Helsingin kanssa.

Toistaiseksi palkanlaskennan palvelunumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan. Kaskon palkanlaskennan yhteystiedot alla. Tuttuun tapaan palkanlaskentaan voi ottaa yhteyttä myös lomakkeella, jonka kautta voi kätevästi ilmoittaa esimerkiksi osoitteenmuutoksesta tai korottaa veroprosenttia.

Ota yhteyttä palkanlaskentaan (linkki lomakkeeseen)

Kaskon palkanlaskennan yhteystiedot

Perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja Kaskon hallinnon palkanlaskentaan liittyvät tiedustelut

• puh. 09 310 25749 (klo. 9-15)
• sähköposti: talpa.PopaLavPalkat@hel.fi
• Talpa/palkat, (lähettävän yksikön nimi ), PL 243, 00099 Helsingin kaupunki

______________________________________________________________

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palkanlaskentaan liittyvät tiedustelut

• puh. 09 310 64040 (klo. 9-15)
• sähköposti: talpa.VarePalkat@hel.fi
• Talpa/palkat, (lähettävän yksikön nimi), PL 241, 00099 Helsingin kaupunki

____________________________________________________________

Vapaan sivistystyön palkanlaskentaan liittyvät tiedustelut

• puh. 09 310 25545 (klo.9-15)
• sähköposti: talpa.KuvaVasiPalkat@hel.fi
• Talpa/palkat, (lähettävän yksikön nimi) PL 249, 00099 Helsingin kaupunki

____________________________________________________________

Palkkiot

Helsingin kaupungin luottamushenkilöt, kotimaan ja ulkomaanpalkkiot (esim. luento- ja tulkkipalkkiot, esiintymiskorvaukset), luottamushenkilörekisterin ylläpito

Tarkemmat ohjeet löytyvät: http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/palkanlaskentapalvelut/palkkiot/Sivut/default.aspx

• puh. 09 310 25578
• sähköposti: talpa.palkkiot@hel.fi
• sisäposti: Talpa/palkkiot, PL 245, 00099 Helsingin kaupunki

_____________________________________________________________

Toimialojen ja liikelaitosten palkkakirjanpito (ei HKL)

Palkkakirjanpidon muistiot, palkkojen jaksotukset, työnantajan tilitykset (verot, ayj-maksut, eläkemaksut)

• sähköposti: YHTTalpapalkkakirjanpito@hel.fi
• sisäposti: Talpa/Palkkakirjanpito, PL 248, 00099 Helsingin kaupunki