Talpan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset lokakuussa

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä on ollut mahdollista ilmoittautua yhteiseen kehittämistyöpajaan. Syyskuulle suunniteltu Kaskon ja Talpan kehittämistyöpaja jouduttiin harmittavasti perumaan, mutta työpajan sijasta mukaan ilmoittautuneet on haastateltu henkilökohtaisesti. Koemme tärkeäksi kuulla jokaista kehittämisestä innostunutta kaskolaista matkallamme kohti parempaa palvelua!

Talous- ja palkkahallinnon yhteiseen kehittämistyöhön on voinut ilmoittautua myös tämän vuoden kyselyn yhteydessä. Toivomme voivamme järjestää kehitystyöpajat toimialojen kanssa ensi vuoden puolella.

Talpan tämän vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan lokakuun alussa. Ennakkotiedot kertovat, että olemme saaneet ennätysmäärän vastauksia, yli 1500 – iso kiitos kaikille kaskolaisille vastaamisesta! Palaamme kyselyn ja myös haastattelujen tuloksiin myöhemmin syksyllä. Talpan ja Kaskon johdon tapaaminen on marraskuun alussa.

Ellika Willgrén, projektipäällikkö