Tarkista verokortti – seuraa tulojasi

30.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos vuositulorajasi ylittyy, tarvitset aina uuden verokortin. Lisäksi on hyvä huomioida, että korona on saattanut vähentää työmatkakuluja.

Nyt kannattaa tarkistaa verokortti - välty mätkyiltä!

Jos matkakulusi ovat olennaisesti vähentyneet, kannattaa tilata uusi verokortti. Voit laittaa tilalle työhuoneen verovähennyksen, jos olet työskennellyt etänä. Jos olet liikkunut joukkoliikennevälineillä työmatkat, voit vähentää maskikulut verotuksessa verohallinnon ohjeen mukaan:

Työntekijä voi vähentää kasvomaskeista aiheutuneita kuluja verotuksessa

Voit katsella omia tietojasi tulorekisteristä

Verokortissa on vain yksi tuloraja, joten omien tulojen seuranta on erityisen tärkeää. Seuranta onnistuu kätevästi tulorekisterin avulla. Yksityishenkilönä voit katsella tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa omia palkkatietojasi. Vuodesta 2021 lähtien näet asiointipalvelussa myös sinulle maksettujen eläkkeiden ja etuuksien tiedot.

www.tulorekisteri.fi

Tilaa muutosverokortti sähköisesti

Jos vuositulorajasi ylittyy tai vähennyksesi muuttuvat, tarvitset aina uuden verokortin. Muutosverokortti tilataan sähköisesti OmaVerossa tai puhelimitse verohallinnosta. OmaVero-palvelussa on veroprosenttilaskuri.
Jos joudut toimittamaan Talpaan verokortin tai muutosverokortin, sitä ei tarvitse toimittaa enää alkuperäisenä, vaan kopio riittää.
Veroprosentin korotus onnistuu ilman muutosverokorttia eli siitä riittää pelkkä ilmoitus työnantajalle. Talpan palkanlaskentaan ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella >>

Lue lisää www.hel.fi/talpa > Hyvä tietää verokortista

Ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta

Tiedot vuoden 2021 ennakonpidätyksistä siirtyvät verohallinnolta automaattisesti Talpaan kaikilla niillä henkilöillä, joiden henkilötiedot ovat palkanlaskentajärjestelmässä vuoden 2020 päättyessä. Kaupungin työntekijän ei siis tarvitse postittaa uutta verokorttia Talpaan.

Uusi verokortti tulee toimittaa Talpaan vain, jos työsuhde alkaa 1.1.2021 jälkeen, toimii lyhytaikaisena sijaisena (opettajan sijainen) tai jos on tilannut muutosverokortin. Tällöinkin verokortista riittää kopio.