Tekoäly työkaveriksi

29.09.2020 / Talpa tiedottaa Kaskolle

Hetki sitten robotti ja tekoäly tuntuivat kaukaisilta tieteistarinoilta, mutta nyt ne ovat arjen uusia työkavereita. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ostolaskut ovat kulkeneet uusien tekijöiden kautta, kun olemme pilotoineet tekoälypohjaista koneoppimiseen perustuvaa Snowfox.ai -palvelua. Ohjelmistorobotti Aina-Ilona on lähettänyt Vakan ostolaskut Snowfox.ai-palveluun, joka on ehdottanut BIP historiatietojen avulla tiliöintiä ja tarkastajaa.

Taloussihteeri Mia Väänänen kertoo, että koneoppimiseen perustuvaa Snowfox.ai -palvelu on hienosti osannut ehdottaa joihinkin ostolaskuihin ihan oikeat tilit ja henkilöt tarkastajaksi. Niin kuin aina uudella työkaverilla riittää opittavaa, niin myös Snowfox.ai-palvelu tarvitsee vielä lisätaitoja. Sowfox.ai-palvelun varaan ei voi vielä ostolaskuja kokonaan jättää, mutta nyt on päästy kokeilemaan ja testaamaan koneoppimisen mahdollisuuksia.

Taloussihteerin ammattitaitoa tarvitaan pilotissa edelleen. Snowfox.ai-palvelu tarkastelee historiatietoja ja siksi osaan ostolaskuista se ehdottaa vääriä tarkastajia. Taloussihteerille on selvä juttu, että ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät vaihtuvat. Taloussihteeri tietää tulevat muutokset ja osaa reitittää ostolaskut vakan uusille tekijöille. Snowfox.ai-palvelu ei vielä tähän yhtä näppärästi pysty. Tiliöintiehdotukset ovat osaltaan olleet oikein, mutta niihin pilotissa tarvitaan ihmisen ammattitaitoa. Laskun sisältöä pitää osata lukea ja tiliöidä sen mukaisesti.

Mia Väänänen näkee tekoälyssä paljon mahdollisuuksia. Ehkäpä jatkossa Snowfox.ai-palvelu oppii lukemaan ostolaskujen sisältöä ja esimerkiksi etsimään laskun tekstistä Bosti-tilausnumeron kohdasta kuin kohdasta. Unelmana olisi, että Snowfox.ai-palvelu osaisi laittaa laskut aina oikein kiertoon, vaikka joku olisi siirtynyt uusiin tehtäviin toimialoilla, menotilit ja arvonlisävero olisivat jämptisti kerralla oikein. Mia toteaa, että Snowfox.ai-palvelun kanssa on ollut mielenkiintoista työskennellä.

Mian unelma ei ole mahdoton. Snowfox.ai-palvelu lukee jo nyt koko laskun ja pystyy etsimään muotosäännöt täyttävää tilausnumeroa ja tuottamaan sen oikeaan kenttään. Pilottiin tätä ominaisuutta ei vielä sisällytetty.

Snowfox.ai -palvelun tuottamien ennusteiden pohjalta vanha tuttumme eli Aina-Ilona on jättänyt omat merkintänsä BIP-järjestelmään. BIP-järjestelmän historiakenttään Aina-Ilona on kirjoittanut mm prosenttiosuuksia, kuinka luotettava tiliöintiehdotus on ollut. Osa Vakan ostolaskujen tarkastajista on viestit huomannutkin ja Mia kertoo, että on ollut mukava vaihtaa ajatuksia vakalaisten kanssa.

Hienoa, että saimme Vakan mukaan pilotointiin!

Aina-Ilona aloitti elokuun alkupuolella toimittamaan Snowfox.ai -palvelulle tietoa toteutuneista tiliöinneistä ja tarkastajista. Koneoppimismalli ”oppii” sekä virheelliseksi että oikeaksi osoittautuneista ennusteistaan. Pilotin keskeisenä tavoitteena on ollut todentaa myös tämä mekanismi Vakan ja Kuvan ostolaskudatalla.

Ohjelmistorobotti Aina-Ilona on ollut luotettava yhteistyökumppani. Keväällä Aina-Ilona avusti Kaskon stipendien maksussa ja nyt Vakan koneoppispilotissa. Kaskon koneoppimispilotin pohjalta kokeilua laajennetaan kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ollut pilotoinnissa erinomainen yhteistyökumppani ja marraskuussa tiivis yhteistyö jatkuu. Kasko siirtyy uuteen P2P-järjestelmään. Uuteen P2P-järjestelmään voi jokainen valmistautua jo nyt. Bosti-tilaus kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti ja ottaa tilaus vastaan, kun tuote tai palvelu on saatu. Tarvittaessa toimittajaa voi muistutella, että ostolaskulle pitää laittaa Bosti-tilausnumero ja ostolaskut kaupunki ottaa vastaa verkkolaskuina. Tänä vuonna kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ostolaskuista on täsmännyt automaattisesti noin 19 prosenttia. Parhaimmat toimialat ovat päässeet noin 47 prosenttia automaattitäsmäykseen. Marja Suomela kannustaa huolellisten Bosti-tilauksen tekemiseen. Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut keventävät toimialalla työmäärää, kun laskuja ei tarvitse jälkikäteen tarkastaa ja hyväksyä. Marraskuussa laadukkaat Bosti-tilaukset ja ostolaskut auttavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa samaan kaiken hyödyn irti uuden P2P-järjestelmän automatiikasta.

Mia Väänästä haastatteli ja jutun kirjoitti Marja Suomela

Lue lisää
Koneoppimista pilotoidaan Talpassa