Laatu-Lasse raportoi talous- ja palkkahallinnon palvelujen laadusta

17.12.2019 / Talpa

Talous- ja palkkahallinnon toteutuneita suoritemääriä seurataan ja raportoidaan asiakkaalle kuukausittain. Alkuvuodesta aloitamme myös palvelujen laatutason seurannan. Tarkoitus on myös raportoida säännöllisesti asiakkaalle mahdollisista virheistä ja laatupoikkeamien syistä.

Talpassa otetaan käyttöön vuoden alussa palvelujen laadunhallintajärjestelmä, joka on saanut nimen Laatu-Lasse. "Tarkoituksenamme on parantaa palvelujemme laatua ja jatkossa raportoida asiakkaalle laatupoikkeamat kuukausittain" kertoo projektipäällikkö Ellika Willgrén. "Tarkemman seurannan kautta saamme konkreettista tietoa asiakkuuksien johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on nostaa asiakastyytyväisyyttä ja yhdessä asiakkaan kanssa päästä entistä paremmin kiinni mahdollisten virheiden ja laatupoikkeamien syihin."

Säännöllisen laaturaportointiin lisäksi laatupoikkeamia seurataan ensi vuoden yhteistyöpalavereissa.