Katso palvelu poistuu – Suomi.fi -palvelun käyttöönotto alkanut

07.09.2020 / Tietojärjestelmä

Digi- ja väestötietovirasto on ottanut Valtuudet -palvelussaan käyttöön virkailijavaltuuttamispalvelun, joka mahdollistaa kuntien siirtymisen Suomi.fi -palvelun käyttöön. Siirtyminen Suomi.fi -palveluun tapahtuu toimijoittain ja kukin toimija (esim. Keva, Kela, eri ministeriöt, Trafi, Vero jne.) määrittävät itse siirtymisaikataulunsa. Kaupungin Suomi.fi -käyttövaltuuksia hallinnoidaan Talpassa.

Lue lisää

Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

06.05.2020 / Kirjanpito

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Lue lisää

SAP-käyttövinkkejä

18.06.2019 / Tietojärjestelmä

Talpan SAP-järjestelmävastaavat ideoivat ohjeita ja vinkkejä, joilla halutaan helpottaa esimerkiksi vain satunnaisesti SAP-järjestelmää käyttävien elämää. Ensimmäisessä, alle kaksiminuuttisessa tallenteessa Saila Turkka näyttää, miten SAP:sta saa raportin, jos tietoa ei ole arkistoitu.

Lue lisää

SAP-rooliremontti - SAP:n käyttöoikeusroolit uudistetaan

26.04.2018 / Tietojärjestelmä

SAP:n käyttöoikeusroolit uudistetaan. Uudistuksella tavoitellaan selkeyttä käyttöoikeuksiin, sujuvampaa käyttöoikeuksien hallintaa sekä vaarallisten työyhdistelmien seurantaa.

Lue lisää

Apotti-järjestelmähanke etenee aikataulussa

06.10.2017 / Tietojärjestelmä

Torstaina 21.9. Talpassa järjestettiin Apotti-hanketta koskeva tapaaminen. Tapaamisessa Apotin tilannekatsausta esitteli Helsinki Apotti -hankkeen hankepäällikkö Raija Viskari. Viskari toimii Apotti-hankkeen yhteyshenkilönä. Tilannekatsauksessa nousivat esiin myös tiedonkulun käytännöt.

Lue lisää

SAP-Change ja Release Management - uutta Lasken muutoshallinnassa

27.09.2016 / Tietojärjestelmä

Laske SAP:n muutoshallinnassa on siirrytty ns. release-käytäntöön. Uutta käytäntöä on tänä vuonna harjoiteltu kolmella muutoskierroksella hyvin kokemuksin. Havaittu on monia etuja mm. muutosten hallinnassa ja ennakoinnissa.

Lue lisää

Prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat samalla palvelualueella

29.04.2016 / Tietojärjestelmä

Talpan organisaatiomuutoksen myötä prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat keskitettiin yhteen tiimiin, joka kuuluu Prosessit ja järjestelmät -palvelualueeseen. Kehittämispäällikkö Tomi Liimatainen: ”Aiomme ottaa järjestelmistä kaiken tehon irti hyödyntäen niiden käyttämättömiä toimintoja – ja niitä vielä lisää kehittäen. Suunnittelua teemme tiiviissä yhteistyössä Talpan osastojen, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa."

Lue lisää