Apotti-järjestelmähanke etenee aikataulussa

06.10.2017 / Tietojärjestelmä

Torstaina 21.9. Talpassa järjestettiin Apotti-hanketta koskeva tapaaminen. Tapaamisessa Apotin tilannekatsausta esitteli Helsinki Apotti -hankkeen hankepäällikkö Raija Viskari. Viskari toimii Apotti-hankkeen yhteyshenkilönä. Tilannekatsauksessa nousivat esiin myös tiedonkulun käytännöt.

Mikä Apotti?Hankepäällikkö Raija Viskari esittelee Apotin aikataulua.

Apotti on Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen, Vantaan ja HUS:n yhteinen hanke, jonka tavoitteena on rakentaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnan-ohjausjärjestelmä. Apotti-kunnat käyttävät tällä hetkellä satoja järjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Painopisteenä on siis prosessien yhtenäistäminen ja yhteistyö toimijoiden välillä. Tarkoituksena on, että kaikki asiakasta koskeva ajantasainen tieto olisi saatavissa hoito- ja palvelutilanteessa. Uudella järjestelmällä tulee olemaan noin 35 000 terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvaa käyttäjää.

Hankintayksiköiden omistamassa Oy Apotti Ab:ssä työskentelee noin 280 henkilöä. Heistä noin 75 on nk. Apotti-asiantuntijaa, jotka ovat taustaltaan esimerkiksi lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalihuollon ammattilaisia. Heidän lisäkseen noin 400 alan muuta asiantuntijaa osallistuu järjestelmän sisällön kehittämiseen pienemmillä työpanoksilla esimerkiksi työpajoissa. Apotti-hankkeen parissa työskentelevät talpalaiset kuuluvat muihin asiantuntijoihin. Talpassa Apotti-työtä koordinoivat Tiina Tikka Palhasta ja Elina Tirkkonen Talhasta.

Taloushallinnon asiat Apotin toiminnollisuuksissa

Apotin järjestelmälaajuutta on jaoteltu toiminnollisuuksien kautta. Toiminnollisuusryhmiä on yhteensä 102, ja esimerkiksi taloushallinnon asiat kuuluvat hallinnollisiin toiminnollisuuksiin. Järjestelmä ei toimi täysin itsenäisesti, vaan siihen kuuluu integraatioita. Integraatioiden testaus alkoi elokuussa: ensimmäisenä testattiin integraatiota Vantaan ruokahuollon järjestelmään. Tapaamisessa pohdinnan aihetta herätti, kuinka hyvin Apotin asiantuntijat tuntevat hallinnollisen puolen. Viskarin mukaan Apotin työnkulkuja on mietitty tarkkaan ja manuaalisista rutiinityövaiheista pyritään eroon. Tiedon hyötykäyttö onkin yksi Apottiin liittyvien toiminnan muutosten isoista teemoista.

Helsingissä Apotti käyttöön syksyllä 2020

Tällä hetkellä järjestelmää kokeillaan ensimmäistä käyttöönottoa varten. Ensimmäinen käyttöönotto tulee tapahtumaan Vantaalla syksyllä 2018. Helsinki ottaa järjestelmän käyttöönsä syksyllä 2020. Samana syksynä sen ottavat käyttöönsä myös Kauniainen ja Kirkkonummi. Ensimmäisestä käyttöönotosta saadaan kokemusta, miten kokonaisuus viedään läpi tiukalla aikataululla. ”Tämä tulee olemaan kova ponnistus, sillä kuudessa viikossa täytyy kouluttaa kaikki 13 000 käyttäjää. Jokaisen työpisteen yhteensopivuus on tarkistettava erikseen. Sekä työntekijöiden että koneiden on oltava valmiina”, Viskari muistuttaa.

Tiedonkulun käytännöt selkeämmiksi

Tapaamisessa käsiteltiin tilannekatsauksen lisäksi Oy Apotti Ab:n ja Talpan välistä kommunikaatioita ja yhteydenottotapoja. Olisi tärkeää, että työpajoihin ja tapaamisiin valikoituisivat juuri oikeat asiantuntijat. Tapaamisessa keskusteltiinkin yhteisistä käytännöistä, jotta tieto liikkuisi parhaalla mahdollisella tavalla Apotin ja Talpan välillä. Esimerkiksi moni nyt Talpassa käytössä olevista talousjärjestelmistä tulee muuttumaan vuoteen 2020 mennessä, kun siirrytään maakuntahallinnon alaisuuteen, joten tiedon välittäminen nykyjärjestelmistä ei ole mielekästä.

Apotti-hanketta koskevan uutiskirjeen voit tilata osoitteesta: http://www.apotti.fi/tilaa-uutiskirje/


Hanke etenee

  • Uuden järjestelmän hankinta käynnistyi syksyllä 2013
  • 21.4.2016 allekirjoitettiin sopimus tarjouskilpailun voittaneen Epicin kanssa
  • Apotti-järjestelmän moduulien testaus käynnistyi 4.9.2017
  • Elokuussa aloitettiin integraatiotestaukset
  • Ensimmäiset käyttöönotot tapahtuvat Vantaalla ja Peijaksessa vuoden 2018 lopulla