Katso palvelu poistuu – Suomi.fi -palvelun käyttöönotto alkanut

07.09.2020 / Tietojärjestelmä

Digi- ja väestötietovirasto on ottanut Valtuudet -palvelussaan käyttöön virkailijavaltuuttamispalvelun, joka mahdollistaa kuntien siirtymisen Suomi.fi -palvelun käyttöön. Siirtyminen Suomi.fi -palveluun tapahtuu toimijoittain ja kukin toimija (esim. Keva, Kela, eri ministeriöt, Trafi, Vero jne.) määrittävät itse siirtymisaikataulunsa. Kaupungin Suomi.fi -käyttövaltuuksia hallinnoidaan Talpassa.

Suomi.fi -valtuudet haetaan Talpasta


Talpa on sopinut kaupunginkanslian kanssa, että Suomi.fi -palvelua ja käyttöoikeuksia hallinnoidaan Talpassa koko kaupungin osalta. Katso ajetaan alas kokonaan vuoden lopussa, valtuuksia ei siis siirretä Katsosta Suomi.fi:hin, vaan Katsossa olevat valtuudet lakkaavat ja Suomi.fi -palvelun asiointivaltuudet on haettava ja myönnettävä uudestaan.

Kun uudet Suomi.fi -asiointivaltuudet ovat toimialojen ja liikelaitosten haettavissa, Talpa tiedottaa siitä Helmi-intran Suomi.fi sivuilla. Asiasta lähetetään lisäksi viesti kaikille tiedossa oleville Katso-yhteyshenkilöille.

Asiointivaltuuksien haku Suomi.fi -palveluun on samanlainen prosessi kuin Katso valtuuksissa: asiointikohtainen hakemus sekä käyttäjäsitoumus lähetetään suojattuna s-postina Talpaan. Sähköpostiosoite talpa.suomi.fi-hakemukset@hel.fi (YHT Talpa Suomi.fi-hakemukset).

Valtuuttamista koskevat tiedustelut Talpasta sähköpostilla talpa.suomi.fi-hakemukset@hel.fi

Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut > Suomi.fi -tunnisteen haku (sivusto tulossa!)

Katso-palvelun käyttö päättyy – käyttäjien tulee siirtyä Suomi.fi-palveluun

https://www.suomi.fi/uutiset/katson-kaytto-paattyy