Prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat samalla palvelualueella

29.04.2016 / Tietojärjestelmä

Talpan organisaatiomuutoksen myötä prosessien omistajuus ja järjestelmäasiat keskitettiin yhteen tiimiin, joka kuuluu Prosessit ja järjestelmät -palvelualueeseen. Kehittämispäällikkö Tomi Liimatainen: ”Aiomme ottaa järjestelmistä kaiken tehon irti hyödyntäen niiden käyttämättömiä toimintoja – ja niitä vielä lisää kehittäen. Suunnittelua teemme tiiviissä yhteistyössä Talpan osastojen, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa."

Prosessinomistaja varmistaa prosessinsa toimivuuden, riskienhallinnan, kustannustehokkuuden ja laadun. Tomi Liimatainen luonnehtii työnjakoa Talpan osastoihin päin: "Prosessinomistaja vastaa, että prosessi toimii ja tuotanto vastaa, että tuotanto toimii."

Neljä prosessinomistajaa, seitsemän järjestelmävastaavaa

Prosessinomistaja vastaa siis oman prosessinsa kehittämisestä, tuotteista ja prosessiriskeistä huolehtien kokonaisnäkemyksestä. Kehittämistyötä tehdään sekä Talpan että koko kaupungin toiminta huomioiden. Prosessiomistajat myös mittaavat ja ovat laaduntarkkailijoita sekä osallistuvat osastojen johtoryhmiin säännöllisesti.

Prosessinomistajat:

 • Anita Andsten myynti
 • Merja Paalanen palkat
 • Harri Numminen osto
 • Päivi Lahti kirjanpito

Järjestelmävastaavat avustavat prosessiomistajia prosessien kehittämisessä. Laske SAP -järjestelmävastaava vastaa oman osa-alueensa SAP moduulien tuki- ja ylläpitotehtävistä sekä toimii asiantuntijana järjestelmän kehittämisprojekteissa. Maksuliikenteen ja ostolaskujen kierrätysjärjestelmän järjestelmävastaavat vastaavat päivittäisen rahaliikenteen ja laskujen kierrätyksen toimivuudesta osallistuen järjestelmien uusien ohjelmallisten piirteiden suunnitteluun. Järjestelmävastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa järjestelmien kehittämiseksi ja ovat tukena osastojen sovellusasiantuntujoille.

Järjestelmävastaavat

 • Satu Kanerva myyntilaskutus
 • Riitta Keskisaari myyntireskontra ja perintä
 • Tiina Mäkinen ulkoinen laskenta
 • Olli-Pekka Kaukonen sisäinen laskenta ja projektit
 • Jukka Hänninen asiakas-, nimike- ja toimittaja- ja tilausrekisterit
 • Suvi Nyberg ostolaskujen kierrätys, ostoreskontra ja tilausrekisteri
 • Taina Purhonen maksuliikenne