SAP-Change ja Release Management - uutta Lasken muutoshallinnassa

27.09.2016 / Tietojärjestelmä

Laske SAP:n muutoshallinnassa on siirrytty ns. release-käytäntöön. Uutta käytäntöä on tänä vuonna harjoiteltu kolmella muutoskierroksella hyvin kokemuksin. Havaittu on monia etuja mm. muutosten hallinnassa ja ennakoinnissa.

Laske SAP:n muutoshallinnassa on siirrytty ns. release-käytäntöön. Release-käytännöstä on monia hyötyjä:

  • Muutosten suunnittelu ja priorisointi edesauttaa hyvää taloudenpitoa sekä johtaa tarkempaan harkintaan muutospyyntöjä tehtäessä. Näin vältytään myös ns. ”nice-to-have”- tyyppisiltä muutoksilta.
  • Hallitut ja suunnitellut tuotantoon viennit vähentävät tuotantoon liittyviä häiriötilanteita etukäteen sovituilla release-ajankohdilla.
  • Sovitut käyttökatkot helpottavat toiminnan suunnittelua.
  • Mahdolliset häiriötilanteet osataan ennakoida paremmin ja vian paikallistaminen helpottuu ja nopeutuu.
  • Testauksen, testausresurssien ja testausajankohdan suunnittelu tarkentuu.
  • Tehostaa toimintaa poistamalla toistuvaa ja päällekkäistä tekemistä ja siten vapauttaa resursseja muuhun käyttöön.
  • Parantaa kykyä selviytyä lisääntyvästä muutosten määrästä.

Ainoastaan kiireelliset tuotannon virheiden korjaukset tehdään releasien ulkopuolella. Aikataulu vuodelle 2017 on valmisteilla ja se julkaistaan Helmi-intran Laske-sivulla heti sen valmistuttua.

Päivi Lahti