SAP-rooliremontti - SAP:n käyttöoikeusroolit uudistetaan

26.04.2018 / Tietojärjestelmä

SAP:n käyttöoikeusroolit uudistetaan. Uudistuksella tavoitellaan selkeyttä käyttöoikeuksiin, sujuvampaa käyttöoikeuksien hallintaa sekä vaarallisten työyhdistelmien seurantaa.

SAP:n käyttöoikeudet perustuvat käyttöoikeusrooleihin. Käyttöoikeuksia varten on määritelty tiettyjä rooleja, jotka pitävät sisällään kuhunkin rooliin sopiviksi katsottuja toimintoja.

Rooliremontissa SAP:n käyttöoikeudet rakennettiin teknisesti uudelleen ja ryhmitelmiin nykypäivän tarpeita ja työnjakoja paremmin vastaaviksi. Jatkossa rooleja tarvitaan vähemmän, koska mm. vanhoja rooleja yhdistettiin ja kaikkien eri osa-alueiden raportit yhdistettiin yhdeksi raportointi-rooliksi, jonka käyttöoikeuspyyntöön riittää yksi ”ruksi”.

Vanhojen roolien poistoa on tehty vaiheittain, toimiala ja liikelaitos kerrallaan, yhteistyössä toimialan SAP-tukihenkilön ja Talpan järjestelmävastaavan toimesta. Osalla käyttäjistä uudet roolit jo ovat käytössä ja loputkin vanhat roolit pyritään poistamaan käytöstä toukokuun alkuun mennessä.

Käyttäjälle muutos ei juurikaan näy, mutta käyttäjälle voi tulla tilanteita, että johonkin toimintoon ei ole käyttöoikeutta tai jokin ei toimi, kuten ennen. Jos tällaisia tilanteita vielä esiintyy, niin toimialan ja liikelaitoksen SAP-tukihenkilö tai Talpan järjestelmävastaavat neuvovat miten toimia. Talpan järjestelmävastaavat tavoitat sähköpostiosoitteella laske@hel.fi

Päivi Lahti