Helsingin kaupungin tilikartta uudistuu – mitä se tarkoittaa?

22.12.2020 / Kirjanpito

Helsingin tilikartta uudistuu ensi vuoden alusta alkaen. Uudistus on osa valtion Kuntatieto-ohjelmaa, jossa kuntien talousraportointia automatisoidaan ja nopeutetaan. Helsingissä tilikartan uudistus vaikuttaa etenkin taloushallinnon töitä tekeviin, mutta asia pitää huomioida myös päivittäisessä työssä esimerkiksi Bosti-tilauksia tehtäessä ja saapuvia ostolaskuja käsiteltäessä.

Uusia tilinumeroita käyttöön

Tililuettelon pääkirjatilien uudistus- ja päivitystarve johtuu kuntien taloustietojen automaattisen raportoinnin uudistuksesta. Taloustietoja aletaan 1.1.2021 alkaen raportoida XBRL-muodossa Valtiokonttorille neljä kertaa vuodessa.

Raportointi on säädeltyä ja perustuu valtakunnallisesti tarkoin määriteltyyn tililuetteloon ja palveluluokitukseen.

Jako oikeille pääkirjatileille helpottaa jatkossa huomattavasti talousraportoinnin tekemistä. Lisäksi toimialat ja liikelaitokset voivat halutessaan hyödyntää muutosta myös omassa seurannassaan.

Tarkkana tiliöintien kanssa

Kaupungilla tilauksia tekevien henkilöiden tulee huomioida muuttuvat tilinumerot erityisesti vuodenvaihteessa tilauksia tehdessään. Uudet tilinumerot ovat käytössä SAP:ssa sekä esimerkiksi Bostissa ja P2P:ssä joulukuun puolivälistä alkaen, minkä jälkeen vuodelle 2021 tehtävissä tilauksissa tulee käyttää uusia tavararyhmiä ja tilinumeroita.

Tilikartan uudistuksesta kerrotaan Helmi-intrassa > Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut > Kirjanpitopalvelut > Tilikartta uudistuu

Saila Turkka ja Tiina Turunen