Palkanlaskennan tärkeät päivämäärät vuonna 2021

22.12.2020 / Palkanlaskenta

Jotta palkat saadaan maksettua oikein ja ajallaan, on tärkeää, että myös kaikki palkanmaksuun liittyvät aineistot toimitetaan Talpaan tiettyyn päivään mennessä. Aikatauluun on koottu ensi vuoden maksupäivät ja niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan. Aineistoja voi toki lähettää ennen määräpäivääkin!

Taulukosta voit tarkistaa maksupäivät sekä niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan, jotta palkat saadaan maksettua ajallaan.

Palkanlaskennan maksu- ja aineistopäivämäärät vuonna 2021 (pdf)

Helsingin kaupungin varsinaiset palkanmaksupäivät ovat kunkin kuun 14. ja viimeinen arkipäivä. Näiden lisäksi Kuvalla on käytössä maksupäivät 7. ja 22. Talpan palkanlaskenta muistuttaa, että:

  • Aineiston toimittaminen ajoissa ja aineistopäivämääriä noudattaen on tärkeää, jotta palkat saadaan maksettua ajallaan. Esimerkiksi työsopimukset pitää olla tehtynä.
  • Aineistoja voi lähettää Talpaan jo hyvissä ajoin ennen varsinaista aineistopäivää!
  • Liittymien kautta siirtyvälle aineistolle on erilliset aikataulut.

Aikataulu löytyy myös Helmi-intrasta > Yhteiset palvelut > Palkanlaskentapalvelut -sivulta.