Tilinpäätöksen teko alkamassa – katso tallenne ja tutustu ohjeisiin

22.12.2020 / Kirjanpito

Tilinpäätös 2020 on ajankohtainen ja pitää meidät kiireisinä koko loppuvuoden sekä vuoden 2021 alun. Tilinpäätös laaditaan edelleen tiukan aikataulun puitteissa. Prosessin sujumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää aikataulun noudattaminen sekä ajantasainen kommunikointi kirjanpidon yhteyshenkilön kanssa. Meidän on yhdessä panostettava siihen, että vuodelle 2020 kuuluvat ostolaskut hyväksytään toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa niin, että ne ehtivät vuoden 2020 kirjanpitoon.

Lue lisää

Helsingin kaupungin tilikartta uudistuu – mitä se tarkoittaa?

22.12.2020 / Kirjanpito

Helsingin tilikartta uudistuu ensi vuoden alusta alkaen. Uudistus on osa valtion Kuntatieto-ohjelmaa, jossa kuntien talousraportointia automatisoidaan ja nopeutetaan. Helsingissä tilikartan uudistus vaikuttaa etenkin taloushallinnon töitä tekeviin, mutta asia pitää huomioida myös päivittäisessä työssä esimerkiksi Bosti-tilauksia tehtäessä ja saapuvia ostolaskuja käsiteltäessä.

Lue lisää

Tilikarttauudistus muuttaa kaavoja ja raportointia keväällä

22.12.2020 / Kirjanpito

Helsingin tilikartta uudistuu ensi vuoden alusta alkaen. Vuodenvaihteessa tulee tiliöintien kanssa olla erityisen tarkkana. Vuoden 2020 tilaukset ja ostolakut kirjataan vanhoille tileille. Vuoden 2021 tilaukset ja ostolaskut kirjataan uusille tileille. Uuden 2021 kaavan mukaisen tuloslaskelman ja taseen saa SAPista vasta kaavapäivityksen jälkeen helmi-maaliskuussa.

Lue lisää

Yhteiset prosessit ja järjestelmät

24.11.2020 / Kirjanpito

Tuotamme palveluitamme yhteisillä prosesseilla ja järjestelmillä. Sujuvien prosessien vuoksi jokaisen talous- ja palkkahallinnon prosessien parissa työskentelevän on hyvä tuntea prosessit. Tätä helpottamaan olemme Talpassa havainnollistaneet ydinprosessit yksinkertaisiksi kuviksi ja tehneet niistä lyhyet tallenteet.

Lue lisää

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito

Verkkolaskulaki (= Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta) tuli voimaan kaikilta osin 1.4.2020 alkaen. Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Lue lisää

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito

Kaupungin tilikautta 2019 käsittelevä tilintarkastuskertomus allekirjoitettiin tarkastusvirastossa huhtikuun lopussa.

Lue lisää

Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

06.05.2020 / Kirjanpito

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Lue lisää

Helsingin kaupungin tilikarttaa uudistetaan

06.05.2020 / Kirjanpito

Uudistettu tilikartta astuu voimaan 1.1.2021 alkaen. Taloushallintopalveluissa on 10 henkinen tilikarttatyöryhmä tekemässä uudistustyötä. Työ on aloitettu keväällä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.

Lue lisää

Muistion tallennuksesta kuittaus muistion lähettäjälle

03.03.2020 / Kirjanpito

Haluaisitko saada itsellesi tiedon, kun Talpa on tallentanut lähettämäsi muistion kirjanpitoon? Haluatko tietää, kun kirjaus on tehty, ilman, että tarvitsee tarkistella asiaa raportilta? Talpa tarjoaa tähän nyt asiakkaille mahdollisuuden.

Lue lisää

Muistioprosessiin muutoksia

30.10.2019 / Kirjanpito

Kaupungin kirjanpidonmuistioiden tallennusprosessi tulee hieman muuttumaan 2.12.2019. Tavoitteena on tehostaa prosessia hyödyntämällä SAP-järjestelmän ominaisuuksia ja robotiikkaa.

Lue lisää

Menotilejä yhtenäistetään kaupunkitasolla

19.06.2019 / Kirjanpito

Talpa yhtenäistää tiliöintikäytäntöjä vastaamaan kaupunkitasolla tulostilien kirjausohjetta.

Lue lisää

Muutoksia maahantuonnin arvonlisäverojen ilmoittamisessa

26.04.2018 / Kirjanpito

Tämän vuoden alusta alkaen maahantuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin ko. verokauden verot.

Lue lisää