Yhteiset prosessit ja järjestelmät

24.11.2020 / Kirjanpito

Tuotamme palveluitamme yhteisillä prosesseilla ja järjestelmillä. Sujuvien prosessien vuoksi jokaisen talous- ja palkkahallinnon prosessien parissa työskentelevän on hyvä tuntea prosessit. Tätä helpottamaan olemme Talpassa havainnollistaneet ydinprosessit yksinkertaisiksi kuviksi ja tehneet niistä lyhyet tallenteet.

Lue lisää

Laskutusaineisto Kuvasta Talpaan – ajallaan ja oikeassa muodossa

10.06.2020 / Laskutus

Hyvän palvelun ja laadun takaamiseksi on tärkeää, että laskutus tapahtuu oikea-aikaisesti ja tehdään kerralla oikein. Laskutusaineistot toimitetaan kirjanpidon kauden katkojen mukaisesti, jotta aineisto saadaan oikealle kaudelle. Osa aineistosta siirtyy Kuvasta Talpaan päivittäin.

Lue lisää

Luo myyntitilaus laskutusexcelillä

04.03.2020 / Laskutus

SAPiin voi jatkossa luoda myyntitilauksia myös määrämuotoisella excelillä, jota kutsutaan Laskutusexceliksi. Transaktio on käytössä kaikilla, joilla on SAPin käyttöoikeudet ja AR -laskutusrooli.

Lue lisää

Sujuva ja turvallinen laskun maksaminen tutuksi

03.03.2020 / E-Lasku

Talpa ja Finanssiala ry järjestävät keskiviikkona 4.3. tilaisuuden Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa tavoitteena rohkaista ja tukea asiakkaita siirtymisessä paperilaskun käytöstä sähköiseen laskutukseen. Tilaisuus on osa pilottia, jossa selvitetään, miten parhaiten helpotetaan ikääntyneiden asiakkaiden laskun maksua digitalisaation avulla.

Lue lisää

Sähköinen lasku ja palkkakuitti ovat ekotekoja

12.09.2019 / E-Lasku

Yhden paperilaskun 450 grammaa hiilidioksidia vastaa kolmen kilometrin ajomatkaa henkilöautolla. Paperisena kulkevan palkkakuitin tai laskun päästöistä noin lähes puolet aiheutuu paperista, kirjekuorista, tulostamisesta, frankeerauksesta ja jakelusta.

Lue lisää

Digitalisaatiosta hyötyä ikäihmisille – Pilotti sähköisen maksamisen edistämiseksi

12.09.2019 / E-Lasku

Kaikilla laskun saajilla ei ole mahdollisuutta ottaa käyttöön e-laskua. Syyskuusta lähtien Helsingin kaupungin laskut voi vastaanottaa e-laskun lisäksi myös suoramaksuna. Erityisesti suoramaksulle on kysyntää kotipalvelun asiakaskunnassa. Helsingin kaupunki on mukana pilotissa, jonka tavoitteena on edistää sähköisen laskutuksen käyttöönottoa senioreilla.

Lue lisää

Jos SAP sapettaa, tule toukokuussa koulutukseen

03.05.2019 / Laskutus

Miten myyntireskontrassa liikutaan? Miten myyntitilaukselle liitetään liite? Miten laskussa olevia tapahtumia tulkitaan? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan toukokuun koulutuksissa.

Lue lisää

Hammashoidon laskutuksen viiveet ohi

22.11.2018 / Laskutus

Hammashoidon laskutuksessa on ollut tietojärjestelmästä johtuvia viiveitä. Nyt ongelmat on saatu korjattua ja lähettämättä jääneet laskut ovat lähdössä portaittain. Marras-joulukuussa 2018 lähetettävät laskut laskut saattavat sisältää usean käynnin maksun.

Lue lisää

Ota uusi Laskutus- ja perintäkäsikirja apuvälineeksesi

13.09.2018 / Laskutus

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut on julkaissut Helmessä kaupunkiyhteisen Laskutus- ja perintäkäsikirjan, jonka valmistelussa myös Talpa oli mukana. Uusi käsikirja ei kuitenkaan korvaa aiempia ohjeita, vaan tukee ja täydentää niitä.

Lue lisää

Oppilaitoslaskutus muuttui vuodenvaiheessa – yhä liikkeellä vanhaa käytäntöä

19.06.2018 / Laskutus

Vuoden 2018 alusta lukien ammatillisia oppilaitoksia ei enää velvoiteta maksamaan työnantajille korvausta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ohjauksesta. Näin ollen Helsingin kaupunki ei enää laskuta ammatillisia oppilaitoksia opiskelijoiden ohjauksesta. Toimialoilta lähetetään Talpaan kuitenkin edelleen jonkin verran laskutuspyyntöjä (harjoitteluraportteja) ammatillisten oppilaitosten harjoittelijoiden ohjaamisesta.

Lue lisää

Yhteinen e-laskukampanja Kaskon kanssa

19.06.2018 / E-Lasku

Talpa ja Kasko kampanjoivat yhdessä kasvattaakseen e-laskujen osuutta päivähoidon laskuista. Edelleen valtaosa laskuista kulkee paperipostina. E-laskussa on monia hyötyjä sekä laskun vastaanottajan että lähettäjän näkökulmasta.

Lue lisää

Talpa kehottaa siirtymään e-laskuun

26.04.2018 / E-Lasku

Helsingin kaupungin päivähoidon paperisiin laskuihin liitetään e-laskujen eduista kertova kirje kesän ajan. Talpa ja Kasko haluavat yhteisellä kampanjalla kasvattaa e-laskujen määrää, joiden osuus kaupungin laskuista on edelleen pieni.

Lue lisää