Palkanlaskennan tärkeät päivämäärät vuonna 2021

22.12.2020 / Palkanlaskenta

Jotta palkat saadaan maksettua oikein ja ajallaan, on tärkeää, että myös kaikki palkanmaksuun liittyvät aineistot toimitetaan Talpaan tiettyyn päivään mennessä. Aikatauluun on koottu ensi vuoden maksupäivät ja niihin liittyvät ns. aineistopäivät, jolloin aineistot on viimeistään toimitettava Talpaan. Aineistoja voi toki lähettää ennen määräpäivääkin!

Lue lisää

Uutta verokorttia ei tarvitse toimittaa Talpaan

22.12.2020 / Palkanlaskenta

Tiedot vuoden 2021 ennakonpidätyksistä siirtyvät verohallinnolta automaattisesti Talpaan kaikilla niillä henkilöillä, joiden henkilötiedot ovat olleet palkanlaskentajärjestelmässä vuoden 2020 päättyessä. Uutta verokorttia ei siis tarvitse postittaa.

Lue lisää

Papu – Palkanlaskennan palvelu uudistuu

24.11.2020 / Palkanlaskenta

Lähes 1700 asiakkaan edustajaa vastasi Talpan 2020 asiakastyytyväisyyskyselyyn tänä syksynä ja heistä reilut 1300 antoi palautetta palkanlaskentapalvelustamme. Tyytyväisyys palkanlaskentapalveluun (3,20) on huomattavasti heikompi kuin taloushallinnon palveluiden asiakastyytyväisyys (3,80).

Lue lisää

Yhteiset prosessit ja järjestelmät

24.11.2020 / Kirjanpito

Tuotamme palveluitamme yhteisillä prosesseilla ja järjestelmillä. Sujuvien prosessien vuoksi jokaisen talous- ja palkkahallinnon prosessien parissa työskentelevän on hyvä tuntea prosessit. Tätä helpottamaan olemme Talpassa havainnollistaneet ydinprosessit yksinkertaisiksi kuviksi ja tehneet niistä lyhyet tallenteet.

Lue lisää

Sähköinen palkkakuitti ei häviä postissa

24.11.2020 / Palkanlaskenta

Sähköinen palkkalaskelma on kätevä ja turvallinen: se löytää perille aina ja on verkkopankissa katsottavissa jo ennen palkanmaksupäivää. Palkkakuitit säilyvät omassa verkkopankissa seitsemän vuoden ajan eli niihin voi helposti palata myös jälkikäteen. Sähköisen verkkopalkkapalvelun saat käyttöösi, jos sinulla on henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

Lue lisää

Etuus- ja eläketiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuonna 2021

10.09.2020 / Henkilöstö

Tulorekisterihanke etenee aikataulussaan. Tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen. Helsingin kaupungilla palkka- ja palkkiotiedot tulorekisteriin vie Talpa. Parhaillaan Talpa selvittää yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa etuuksia, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Organisaatiopäivitykset henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin

08.09.2020 / Palkanlaskenta

Ensi vuoden alusta alkaen voimaantulevat organisaatiomuutokset sekä niihin liittyvät henkilö- ja vakanssisiirrot ilmoitetaan Talpaan viimeistään perjantaina 30.10.2020. Tiedot lakkautettavista vakansseista ilmoitetaan 30.11.2020 mennessä. Sähköpostiosoite: hijat.muutoshallinta@hel.fi

Lue lisää

Tarkista verokortti – seuraa tulojasi

07.09.2020 / Palkanlaskenta

Verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos vuositulorajasi ylittyy, tarvitset aina uuden verokortin. Lisäksi on hyvä huomioida, että korona on saattanut vähentää työmatkakuluja.

Lue lisää

Palkkahallinnon muistilista Kuvan esihenkilöille

10.06.2020 / Palkanlaskenta

Helsingin kaupungin esihenkilöiden tärkeä rooli alkaa jo ennen työntekijän palvelussuhteen alkua ja jatkuu työsuhteen päättymiseen asti. Esihenkilön on huomioitava monia asioita ja aikatauluja muun muassa palkanmaksuun liittyen. Talpan palkanlaskenta kokosi yhteen tärkeimmät muistettavat.

Lue lisää

Verokortissa vain yksi tuloraja – seuraa tulokertymääsi

10.06.2020 / Palkanlaskenta

Verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Onkin entistä tärkeämpää itse seurata tuloja vuoden aikana, tämä onnistuu kätevästi tulorekisterissä. Jos vuositulorajasi ylittyy, tarvitset aina uuden verokortin.

Lue lisää

Kertauksia loma-ajan palkanmaksusta - onhan palkkakuittisi jo sähköinen?

10.06.2020 / Palkanlaskenta

Kesän lähestyessä on hyvä kerrata, miten loma-ajan palkkaedut ja lomaraha maksetaan sekä mistä löydät ohjeen lomarahan vaihdosta vapaaksi. Viimeistään nyt kannattaa siirtyä myös sähköisen palkkakuitin käyttöön - vastaanotat sen vaikka mökillä!

Lue lisää

HR-neuvonta Kuvan esihenkilöiden tukena ja apuna

09.06.2020 / Palkanlaskenta

Kuvan esihenkilöiltä tuli HR-neuvontaan yli 500 yhteydenottoa viime vuonna. HR-neuvonta tarjoaa esihenkilöille neuvontaa mm. palvelussuhteen alkamiseen ja päättymiseen, vuosilomaan, virka- ja työvapaisiin, työaikaan, virkamatkoihin ja henkilöstöetuihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää