Varma kesän merkki: välitilinpäätöksen ohjeet julkaistu

10.06.2020 / Talpa tiedottaa Kuvalle

Kesän kuumin talousjuttu on tietenkin Helsingin kaupungin välitilinpäätös. Tehdään siitä tänä kesänä yhdessä maailman parhain. Tarkastetaan ja hyväksytään ostolaskut reippaasti ja laitetaan asiakkaille laskut ajoissa.

Lue lisää

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito

Verkkolaskulaki (= Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta) tuli voimaan kaikilta osin 1.4.2020 alkaen. Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Lue lisää

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito

Kaupungin tilikautta 2019 käsittelevä tilintarkastuskertomus allekirjoitettiin tarkastusvirastossa huhtikuun lopussa.

Lue lisää

Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

06.05.2020 / Kirjanpito

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Lue lisää

Tilinpäätös on yhteinen, iso urakka

17.12.2019 / Tilinpäätös

Tilinpäätöstyön sujuminen aikataulussa on avaintekijä ja siinä tarvitaan laajaa yhteistyötä koko kaupungissa. Erityisen tärkeää on huolehtia toimialoilla ja liikelaitoksissa siitä, että vuoden 2019 ostolaskut käsitellään ripeästi, eikä niitä jää kiertoon. Myös ohjelmistorobotti Aina-Ilona osallistuu urakkaan eli Aina-Ilona lähettää muistutusviestejä 2.1.-15.1. kaikille niille, joilla on vuodelle 2019 kirjattuja laskuja kierrossa.

Lue lisää

Uusi muistiotositelomake tehostaa muistioiden tallennusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Helsingin kaupungin kirjanpidonmuistioiden tallennukseen on otettu käyttöön uusi Excel-muistiolomake. Lomake ohjeineen löytyy Helmi-intrasta. Muistiontallennusprosessiin automaation lisääminen vaatii uuden muistiolomakkeen käyttöä. Tavoitteena on tehostaa prosessia SAP-järjestelmän ominaisuuksia ja robotiikkaa hyödyntämällä.

Lue lisää

Kaupungin sisäiset erät – reklamoidut laskut

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaupungin tuloslaskelmasta ja taseesta eliminoidaan kaupungin sisäiset erät. Jotta kaupungin tulos on tilinpäätöksessä oikein, tulee myynti ja osto kirjata samalle kaudelle. Jos sisäisen laskun käsittely on kesken, eikä ostaja esimerkiksi hyväksy kulua, myynti tulee perua. Mikäli laskusta on reklamoitu, ostajan ja myyjän on sovittava sen käsittelystä ennen tilinpäätöstä.

Lue lisää

Jaksotukset olennaisista eristä

16.12.2019 / Tilinpäätös

Kaikki olennaiset tapahtumat on kirjattava ja/tai oikaistava suoriteperusteisiksi viimeistään tilinpäätöksessä. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään kaudelle, jolla myynti ja osto ovat tosiasiassa tapahtuneet. Meno syntyy, kun tavara tai palvelu on vastaanotettu. Tulo syntyy, kun myyty tavara tai palvelu on luovutettu ostajalle. Maksuajankohdalla tai laskun eräpäivällä ei ole merkitystä.

Lue lisää

Hyvä tietää tilinpäätöksestä ja sen aikataulusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Vuoden 2019 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020. Aikataulu luodaan niin, että tämä päivämäärä toteutuu. Tilinpäätös on esitettävä kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Lue lisää