Hyvä tietää tilinpäätöksestä ja sen aikataulusta

16.12.2019 / Tilinpäätös

Vuoden 2019 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020. Aikataulu luodaan niin, että tämä päivämäärä toteutuu. Tilinpäätös on esitettävä kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kuntalaissa ja kirjapitolaissa, kirjanpitoasetuksessa sekä Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (Kuntakila) antamissa yleisohjeissa ja lausunnoissa. Tilinpäätöksen tehtävänä ja tavoitteena on tuottaa:

 • taloudesta oikeaa ja riittävää sekä vertailukelpoista tietoa
 • oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

Helsingin kaupungin tilinpäätös sisältää

 • toimintakertomuksen
 • talousarvion toteutumisvertailun
 • tuloslaskelman
 • rahoituslaskelman
 • taseen
 • konsernituloslaskelman
 • konsernin rahoituslaskelman
 • konsernitaseen liitetietoineen

Tilinpäätös sisältää myös kaupungin taloudellista tilannetta ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja. 

Lue lisää: www.hel.fi » Kaupunki ja hallinto » Strategia ja talous » Tilinpäätös


Tiesitkö, että

 • Tilinpäätöksen valmistelu aloitetaan lokakuussa.
 • Tilinpäätös kootaan toimialojen ja liikelaitosten sekä konsernin tytäryhteisöjen tiedoista.
 • Kaupunginkanslia tilaa tilinpäätöksen Talpalta.
 • Tilinpäätös 2019 laaditaan Helsingin kaupungilla tilanteesta 31.12.2019.
 • Tilinpäätös esitellään kaupunginhallitukselle viimeistään maaliskuun viimeisessä kokouksessa 23.3.2020.

Helsingin kaupungin taloussuunnittelun ja -ohjauksen vuosikello

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Varma kesän merkki: välitilinpäätöksen ohjeet julkaistu

10.06.2020 / Talpa tiedottaa Kuvalle Tilinpäätös

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös