Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös

Verkkolaskulaki (= Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta) tuli voimaan kaikilta osin 1.4.2020 alkaen. Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna). Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Verkkolaskulaki ei vaikuta alle 10.000 euron liikevaihdon yrityksiin tai yrityksiin, jotka tekevät pelkästään B2C-kaupankäyntiä.

Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on siirretty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa, mikä taas mahdollistaa sen automaattisen ja sähköisen käsittelyn. Esimerkiksi sähköpostilla toimitettu PDF-lasku ei ole lain näkökulmasta sähköinen lasku.

SAPin laskutusmoduuliin on tehty verkkolaskudirektiivin edellyttämät muutokset. Tässä yhteydessä otettiin käyttöön kansallisessa kuvauksessa Finvoice 3.0 määritellyt pakolliset kentät. Versiossa 3.0 on huomioitu julkisten hankintojen sähköistä laskutusta koskevan direktiivin (2014/55) aiheuttamat muutokset. Valtaosa muutoksista liittyi julkishallinnon täsmentävään ohjeeseen semanttisen mallin mukaisten verkkolaskujen vastaanotosta:

  • Laskuissa tulee käyttää EU standardin mukaisia koodistoja, elleivät myyjä ja ostaja ole toisin sopineet.
  • Keskeisimpiä muutoksia ovat mm. verokohtelun esittäminen verkkolaskulla EU standardin mukaisella verokoodilla sekä EU standardin mukaiset määräyksikkökoodit

Verkkolaskudirektiivin mukanaan tuomat muutokset eivät aiheuta muutoksia toimialojen operatiivisiin järjestelmiin, joista on myyntitilausliittymä SAPiin.

Linkki verkkolaskulakiin www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241

Anita Andsten ja Satu Kanerva

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Varma kesän merkki: välitilinpäätöksen ohjeet julkaistu

10.06.2020 / Talpa tiedottaa Kuvalle Tilinpäätös

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös