Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

06.05.2020 / Kirjanpito Tietojärjestelmä Tilinpäätös

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Taloustietojen raportointi keskeneräinen käyttöomaisuuden näkökulmasta

Kuntien talousraportointi automatisoituu ja uusi toimintamalli edellyttää uudistuksia kirjanpidon osalta. Kunnat tulevat toimittamaan taloustietonsa ns. rakenteisessa muodossa rajapintasiirtona suoraan omista järjestelmistään Kuntatalouden tietopalveluun.

  • ”Kuntien toimintaympäristön muutokset, jotka ovat luoneet kehittämistarpeita talouden seurannalle, tavoitteiden asettamiselle, taloustilastoinnille ja kuntien tietohuollolle”
  • ”Raportointikäytäntöjen epäyhtenäisyys hankaloittaa taloustietojen vertailua. Tiedonkeruu ja raportointi pyritään automatisoimaan ja saamaan rakenteiseen muotoon”

Näihin muutosvaatimuksiin pohjautuen muutetaan keskeneräisen käyttöomaisuuden kirjausta. Taloustietojen raportointiin vaaditaan tieto tulevaksi pääkirjan kautta. Varsinaisesti keskeneräisen käyttöomaisuuden kirjausmuutokset ovat lähteneet liikkeelle ns. JHS 194 Kuntien ja Kuntayhtymien XBRL taksonomian päivityksestä. Muutos auttaa myös omassa seurannassa keskeneräisen käyttöomaisuuden tietojen osalta.

SAP-järjestelmään ja tilikarttaan muutoksia

Helsingin kaupunki on aiemmin käyttänyt vain yhtä pääkirjatiliä keskeneräisen käyttöomaisuuden kirjaamiseen. Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille. Muuten projektien avausprosessi säilyy SAPissa samana. Projekteille uutta projektirakenteenosaa avatessa pitää jatkossa valita oikea investointiprofiili, joka edelleen linkittyy oikeaan käyttöomaisuusluokkaan ja sitä kautta pääkirjatilille.

Jako oikeille pääkirjatileille helpottaa jatkossa huomattavasti talousraportoinnin tekemistä. Vuodesta 2021 alkaen Helsingin kaupungin tulee toimittaa käyttöomaisuuteen liittyvät talousraportointi tiedot neljä kertaa vuodessa, kuten muidenkin kuntien ja kuntayhtymien, aikaisemman kerran vuodessa tapahtuneen talousraportoinnin sijaan. Muutosta voidaan toki hyödyntää halutessaan myös omassa seurannassa. SAP-järjestelmään kaikki tarvittavat muutokset on tehty jo valmiiksi sekä Helmen tilikarttaa lisätty uudet pääkirjatilit.

Anne Ruuska-Kärkkäinen ja Saila Turkka

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Varma kesän merkki: välitilinpäätöksen ohjeet julkaistu

10.06.2020 / Talpa tiedottaa Kuvalle Tilinpäätös

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito Tilinpäätös