Asiakastyytyväisyyskyselyssä ennätysmäärä vastaajia - kiitos kaikille!

18.11.2020 / Talpa tiedottaa osakeyhtiöille

Talpa tutkii asiakkaittensa tyytyväisyyttä vuosittain kyselyllä. Tänä vuonna vastaajia oli ennätysmäärä, myös osakeyhtiöasiakkailta. Kyselyn palautetta käydään nyt tiimeissä läpi ja niiden pohjalta tehdään tavoitteita toiminnan kehittämiselle.

Talpa tutkii asiakkaidensa tyytyväisyyttä vuosittain, asiakastyytyväisyyskyselyä on toteutettu jo vuodesta 2004 alkaen. Tänä vuonna kysely lähti yhteensä 5638 vastaanottajalle eli talous- ja palkkahallinnon yhteistyökumppanille toimialoilla, liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä. Vastauksia saimme ennätysmäärän, 1683 kappaletta, niistä 136 osakeyhtiöasiakkailta. Oy-asiakkaiden tyytyväisyys -yhteenveto palveluittain (asteikko 1-5):

• Myyntilaskutus 4,29
• Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 4,13
• Palkanlaskentapalvelut 3,96
• Ostolaskupalvelut 3,62

Kokonaistyytyväisyys oli tasolla 3,52 (talouden palvelut 3,80 ja palkanlaskennan 3,20). Luku nousi edellisvuoteen verrattuna hieman (v. 2019: 3,45). Talpan asiakastyytyväisyyskysely uudistui varsin paljon vuodelle 2020. Iso paino tutkimuksessa on toimintokohtaisilla arvosanoilla ja niiden taustalla olevien mielipiteiden ymmärtämisellä.

Oy-asiakkailta saatu palaute kertoo esimerkiksi, että palkkalaskelma koetaan epäselväksi ja että palkanlaskennan yhteystiedot löytyvät heikosti. Myös järjestelmien päivytyksistä ja uusista ominaisuuksista toivotaan tietoa enemmän.

”Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Palautetta toivomme tietysti koko ajan ja kyselyn ulkopuolellakin. Käymme tulokset ja saadut avoimet kommentit huolellisesti läpi ja laadimme konkreettiset kehittämistoimenpiteet”, kuvailee Pirita Tjurin. ”Tavoitteena on esimerkiksi jatkossa julkaista osakeyhtiöasiakkaille säännöllisesti uutiskirjettä, johon kokoamme ajankohtaisia asioita.”